pierscien


Wiosną 2002 r. w Krośniewicach, z inicjatywy środowiska kolekcjonerskiego oraz muzeum, zrodziła się idea ustanowienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, którą corocznie honorowani będą kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia na polu kolekcjonerstwa, jego popularyzacji oraz ochrony pamiątek kultury narodowej w kraju i zagranicą. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie. 


Wniosek o Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich