Polska podobnie jak i cały świat, po wielu latach epidemicznego spokoju, cały czas musi się mierzyć z niewidzialnym zagrożeniem w postaci Covid-19. Pracownicy służby zdrowia  z narażeniem własnego życia walczą z nieznanym do końca zagrożeniem i będą zapewne to robić przez najbliższe miesiące. Dlatego też  Senat RP ustanowił rok 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. Senat zwrócił uwagę, że medycy nie czekali na wytyczne i od pierwszego dnia, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli walkę pandemii. Ratowali życie i zdrowie pacjentów, nawet nie dysponując wystarczającą ilością środków ochrony indywidualnej.  Myśląc o pracownikach służby zdrowia  w pierwszej kolejności mamy na uwadze osoby zatrudnione  w szpitalach czy przechodniach. Duże znaczenie mają również aptekarze - farmaceuci, dla których bezpośredni kontakt z chorymi stanowi zagrożenie.  Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Państwu postać patrona i założyciela naszego Muzeum - Jerzego Dunin-Borkowskiego, z zawodu właśnie farmaceuty. W krótkiej prezentacji przybliżymy Jego postać i prowadzonej przez rodzinę apteki oraz przedstawiamy kilka eksponatów związanych z aptekarstwem.  
  Zachęcamy do obejrzenia poniższej prezentacji: