Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego włącza się w obchody 79. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach. Będą one miały miejsce w dniu 2 marca b.r. od godziny 16:00 przy dawnej synagodze (ul. Kutnowska). Nasz udział polega na partnerstwie, wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie, w realizacji projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pn. "Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów".
O godzinie 16:30 w siedzibie muzeum nastąpi otwarcie wystawy czasowej pt. "Współcześni powinni przywracać naszej pamięci tych, których nie ma".

 Na ekspozycji znajdą się między innymi przedmioty służące do żydowskiego kultu religijnego czy dokumenty świadczące o funkcjonowaniu w Krośniewicach do czasu II wojny światowej wspólnoty wyznawców religii mojżeszowej.    Nie zabraknie też zdjęć ukazujących członków miejscowej gminy żydowskiej, dawnej synagogi oraz kirkutu.

Obiekty i dokumenty, które zostaną ukazane na wystawie, pochodzą między innymi z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie, zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz naszych eksponatów.
Ze względu na aktualnie obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne prosimy o zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek.
Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach likwidacji miejscowego getta znajdą Państwo na załączonym poniżej plakacie.

AFISZ Krośniewice społeczność żydowska