W dniu dzisiejszym przypadają imieniny Józefa Piłsudskiego - wybitnego żołnierza, polityka i męża stanu. Jest to również rocznica przyjęcia i zatwierdzenia najwyższego stopnia wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie Pierwszego Marszałka Polski. Dnia 19 marca 1920 roku Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz przyjął ten tytuł i pełnił tę funkcję dożywotnio.

Z tej okazji chcielibyśmy zaprezentować Państwu jeden z naszych eksponatów, to jest plakietę z wizerunkiem Marszałka. 

piłsudski Kopia

Plakieta z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Polska, po 1920 r. mosiądz, odlew.