pierscienJerzy Dunin-Borkowski chcąc uhonorować wybitnych kolekcjonerów – często swych przyjaciół – pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. zaczął wręczać okolicznościowe pierścienie z dewizą „Digno amicitiae” (łac. godny przyjaźni). W 2002 r. muzeum, już jako instytucja publiczna, za sprawą m.in. ówczesnego dyrektora Andrzeja Urbaniaka, powróciło do tej tradycji, ustanawiając Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie. Do 2013 r. kapituła wspomnianej wyżej nagrody, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami, uhonorowała 119 osób i instytucji. W gronie laureatów znaleźli się kolekcjonerzy z kraju i zagranicy.