Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja nasze muzeum jest ponownie udostepnione dla zwiedzających.

Jednocześnie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej "Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów", zorganizowanej w ramach obchodów 79. rocznicy likwidacji miejscowego getta. Ekspozycję przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w partnerstwie z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie oraz naszą instytucją. Z uwagi na przedłużające się obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, czas trwania wystawy został przedłużony do 16 maja b.r.

Serdecznie zapraszamy.

AFISZ Krośniewice społeczność żydowska

W bieżącym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Przyjmuje się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej z 1787 r. - spisaną ustawą zasadniczą. Została przyjęta decyzją obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie Sejmu, zwanego Czteroletnim bądź Wielkim. Jej mocą Rzeczpospolita stawała się monarchią dziedziczną, a nie – jak dotąd – elekcyjną. Zacieśniała związek Polski z Litwą, likwidując odrębność urzędów obu krajów. Znosiła zasadę liberum veto, według której każdy poseł miał prawo zerwania Sejmu i unieważnienia przyjętych na nim uchwał. Utrzymywała wprawdzie poddaństwo chłopów wobec szlachty, przy czym brała ich pod opiekę prawa. Jednak już w roku następnym Konstytucja została obalona przez spisek części magnatów, zwany konfederacją targowicką. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach będzie nieczynne dla zwiedzających do dnia 3 maja b.r.

Informujemy, że został przedłuzony termin zamknięcia muzeów do dnia 18 kwietnia br.

W chwili obecnej Kościół katolicki obchodzi przedostatni tydzień Wielkiego Postu - czasu pokuty poprzedzającego Święta Wielkanocne. Cechą charakterystyczną tego okresu jest szczególna pamięć o męce Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzi. Wyjątkową czcią otacza się wizerunek krzyża.

Z tej okazji chcemy Państwu przedstawić znajdujący się w sali "Pasje kolekcjonerskie" Krucyfiks. Został on wykonany w drewnie w nieznanym warsztacie, przypuszczalnie na przełomie XIX i XX w.

W dniu dzisiejszym przypadają imieniny Józefa Piłsudskiego - wybitnego żołnierza, polityka i męża stanu. Jest to również rocznica przyjęcia i zatwierdzenia najwyższego stopnia wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie Pierwszego Marszałka Polski. Dnia 19 marca 1920 roku Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz przyjął ten tytuł i pełnił tę funkcję dożywotnio.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 17 marca 2021 r. o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach będzie nieczynne dla zwiedzających od soboty 20 marca do dnia 9 kwietnia b.r. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

IMG 0248 Kopia