W dniach 30 i 31 sierpnia obchodzimy 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Latem 1980 r. pracownicy zakładów przemysłowych znajdujących się w różnych częściach Polski podjęli akcję strajkową. Ich przyczyną była pogarszająca się sytuacja materialna ludności. Robotnicy postawili 21 postulatów, wśród których było utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Zmuszeni do negocjacji komuniści podpisali porozumienia - przedostatniego dnia sierpnia w Szczecinie, a dzień później w Gdańsku. W ich wyniku powołano do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Również w rejonie kutnowskim rozpoczął działalność nowy Związek. W naszych zbiorach znajduje się dokument związany z działalnością tego ruchu. Jest to pochodzący z 1981 r. dyplom, poświadczający nadanie Jerzemu Dunin-Borkowskiemu członkostwa honorowego NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionalny Ziemi Kutnowskiej nadał założycielowi Muzeum w Krośniewicach wspomniany tytuł  w uznaniu jego wybitnych zasług w ochronie i krzewieniu kultury narodowej oraz rozwoju muzealnictwa w regionie kutnowskim.

Zapraszamy Państwa do osobistego obejrzenia dokumentu oraz innych zbiorów prezentowanych w naszym Muzeum. Wspomniany dyplom można zobaczyć w Gabinecie Kolekcjonera, a zdjęcie dokumentu zamieszczamy poniżej.

IMG 0575 Kopia

 W naszym Muzeum dnia 14 sierpnia b.r. została otwarta wystawa czasowa Dzielni i ofiarni. 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach. Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. Następnie głos zabrał prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorz Nodzak. Dalej komisarz wystawy Krzysztof Optołowicz scharakteryzował zgromadzone eksponaty i ich znaczenie w życiu i działalności strażackiej. Jako ostatnia głos zabrała burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, wyrażając swój szacunek dla służby naszych strażaków. Wernisaż wystawy otworzył symbolicznie daniem sygnału z syreny ręcznej z naszych zbiorów, naczelnik miejscowej jednostki strażackiej Ryszard Antczak.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również między innymi reprezentant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komisariatu Policji w Krośniewicach, prezesi oraz dyrektorzy instytucji, radni, sympatycy i osoby prywatne z naszej miejscowości.

Na niniejszej ekspozycji znajdują się obiekty będące własnością OSP w Krośniewicach, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego oraz pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach Panu Grzegorzowi Nodzakowi, Naczelnikowi Panu Ryszardowi Antczakowi oraz Druhom za życzliwość wobec naszego Muzeum i dobrą współpracę.

 

IMG 0550 Kopia

IMG 0555 Kopia

 


Bieżący rok został ustanowiony przez Sejm i Senat RP Rokiem Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym roku obchodzimy 100-lecie tego wydarzenia. Z tej racji zamierzaliśmy zorganizować wystawę poświęconą wojnie polsko-bolszewickiej, której ważnym elementem była wspomniana bitwa. Jednak przeszkodziła temu panująca epidemia koronawirusa. Dlatego chcemy Państwu przedstawić podstawowe informacje o niniejszym zmaganiu militarnym oraz niektóre związane z nią eksponaty z naszych zbiorów. Te ostatnie dotyczą osób: Józefa Piłsudskiego – Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, Józefa Hallera – dowódcy Frontu Północnego i Władysława Sikorskiego – dowódcy 5 Armii.
Bitwa Warszawska toczyła się w sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy. Była ona ważnym etapem toczonej w latach 1919-1921 wojny polsko-bolszewickiej, a więc pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosją. Ta ostatnia dążyła do narzucenia Europie ustroju komunistycznego, a więc bez własności prywatnej i jakiejkolwiek religii.
Po zakończeniu I wojny światowej (listopad 1918) z terenu Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły wycofywać się okupujące ją wojska niemieckie. Z kolei wojska Rosji bolszewickiej – Armia Czerwona – zaczęły zajmować opuszczane przez Niemców tereny. Doprowadziło to do bezpośredniego spotkania wojsk bolszewickich z wojskami odradzającego się państwa polskiego. Po początkowych sukcesach Polaków (odbicie Wilna, zdobycie Mińska i zajęcie Kijowa),      w maju 1920 Sowieci przeszli do ofensywy, tak że w pierwszej połowie sierpnia stanęli na przedpolach Warszawy (linia Siedlec – Wyszkowa – Przasnysza – Działdowa).
W tej sytuacji od 12 sierpnia rozgrywała się tu bitwa, która przeszła do historii właśnie jako Bitwa Warszawska. Sowieci zdobyli położony nieopodal Warszawy Radzymin. Sytuacja ta sprawiała, że zajęcie stolicy przez znacznie liczniejszą od Wojska Polskiego Armię Czerwoną było już przesądzone. Sytuacja na korzyść Polaków zaczęła się zmieniać od dnia 15 sierpnia, będącego świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwanego w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Według relacji wziętych do niewoli żołnierzy sowieckich podczas nocnych walk miała objawić się właśnie Maryja z tarczą w ręku, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski.
Kolejne etapy wojny polsko-bolszewickiej przyniosły dalsze zwycięstwa Polaków, którzy po połowie sierpnia wypierali bolszewików na północy wschód (kontruderzenie wojsk polskich znad Wieprza), a we wrześniu opanowali między innymi Grodno i Lidę (Bitwa nad Niemnem).
Opisana sytuacja sprawiła, że w marcu 1921 r. zawarto polsko-rosyjski traktat pokojowy, mocą którego ustalono granicę wschodnią odrodzonej Rzeczypospolitej. Ciągnęła się ona od rzek – Dźwiny na północy do Dniestru na południu.
Bitwa Warszawska została uznana za 18. decydującą bitwę w dziejach świata, ponieważ to właśnie dzięki niej udało się powstrzymać pochód bolszewików na zachód Europy, aby tam zaszczepić ustrój komunistyczny. IMG 9916 KopiaIMG 9908 KopiaIMG 9905 Kopia

W dniu dzisiejszym obchodzimy 128. rocznicę urodzin Generała Władysława Andersa. Z tej okazji delegacja pracowników Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach z dyrektorem Ksenią Stasiak złożyła okolicznościową wiązankę pod znajdującym się na Placu Wolności pomnikiem Generała. Cześć pamięci wybitnego polskiego dowódcy oddano również w miejscu jego urodzin wraz z Burmistrzem Krośniewic Katarzyną Erdman, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Małgorzatą Przygodzką i dyrektorem Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Andersa w Nowem Grażyną Sochacką.

Przypominamy, że ten wybitny oficer wojska polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa nad Niemcami w bitwie o Monte Cassino (1944), urodził się 11 sierpnia 1892 r. w miejscowości Błonie na terenie dzisiejszych Krośniewic.        Z aktu urodzenia dowiadujemy się, że wypadło to dokładnie o godzinie 11 przed południem. Rodzice - Fryderyk Albert Anders, administrator dóbr Krośniewice oraz Wilhelmina Elżbieta z domu Tauchert byli wyznania ewangelicko-augsburskiego. Dlatego ich syn, któremu nadano imiona Władysław Albert, został ochrzczony w kościele ewangelickim w Chodczu, co miało miejsce w dniu 20 listopada tego samego roku.

Przyszły generał wczesne dzieciństwo spędził w Błoniu, ale już w wieku 8 lat rozpoczął naukę w Warszawie. Czas wolny od szkoły spędzał u rodziców w Błoniu, gdzie między innymi uczył jazdy konnej córki właściciela dóbr krośniewickich Konstantego Rembielińskiego. Tak było do około 1905 r., kiedy to Andersowie wyprowadzili się spod Krośniewic. Władysław Anders po raz ostatni był w naszym miasteczku prawdopodobnie około 1912 r., składając wizytę u Rembielińskich.

Dalsze koleje losu generała Andersa wyznaczała aż do końca II wojny światowej służba wojskowa, a następnie czynne uczestnictwo w polskim życiu politycznym na emigracji.

Zmarł w Londynie w 1970 r. Zgodnie z życzeniem został pochowany na Monte Cassino.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o trwającym od czerwca konkursie plastycznym p.t. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". Zachęcamy do udziału i nadsyłania prac do naszego muzeum do dnia   3 września b.r. 

IMG 0523 Kopia

IMG 0546 Kopia

 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza od dnia 16 sierpnia 2020 r. do zwiedzania wystawy p.t. "Dzielni i ofiarni. 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach."

Jubileusz 140-lecia jednostki strażackiej w Krośniewicach stał się okazją do upamiętnienia jej dokonań w postaci niniejszej wystawy. Na ekspozycji znajdą się obiekty świadczące o działalności miejscowych strażaków od drugiej połowy XIX w. aż do chwili obecnej. Zostaną zaprezentowane sztandary: dawny (z 1947 r.) i obecny (poświęcony w 1990 r.). Nie zabraknie sprzętu strażackiego (prądownic, pasów taktycznych czy syren samochodowych), mundurów i hełmów. Osobne grupy eksponatów stanowić będą archiwalia dotyczące miejscowej jednostki pożarniczej (m.in. kserokopia dokumentu z pierwszą wzmianką o miejscowej straży ogniowej z 1880 r.)., medale, dyplomy i puchary czy też książki i czasopisma o tematyce ratowniczo-gaśniczej. Nieodzownym uzupełnieniem ekspozycji będą liczne zdjęcia, dokumentujące różne aspekty działalności strażaków z Krośniewic. Warto dodać, że najstarsza fotografia na wystawie pochodzi z 1918 r. Wystawa czynna do 10 września b.r.

Wernisaż będzie miał miejsce 14 sierpnia o godzinie 11:00.

Przypominamy, że Muzeum jest czynne: wtorek - piątek w godzinach 9:00 - 15:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 1 sierpnia br. obchodziliśmy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 w naszym mieście przez minutę zawyła syrena. Wspólnie z zebranymi mieszkańcami przenieśliśmy się na chwilę do walczącej wtedy Warszawy. Na miejscowym cmentarzu młodzież złożyła kwiaty na grobach poległych, m.in. Józefa Stokowskiego, Henryka Dąbrowskiego - mieszkańców Krośniewic. Wspólna modlitwa za wszystkich poległych zakończyła to upamiętniające spotkanie, którym oddaliśmy cześć Powstańcom

Przypominamy i zapraszamy Uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gmin Krośniewice, Dąbrowice, Nowe Ostrowy i Łanieta do wzięcia udziału w konkursie plastycznym p.t. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". Termin nadsyłania prac wyznaczony jest na dzien 3 września, a rozdanie nagród 11 września b.r. Informację o konkursie wraz z jego Regulaminem rozesłaliśmy w czerwcu do wspomnianych szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym w siedzibie naszego Muzeum.

 

 

 

Nasze Muzeum w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymało dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Symbolicznego przyznania dotacji - czeku dokonał w Starostwie Powiatowym w Kutnie w miniony piątek, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Robert Baryła przy obecności członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Serdecznie dziękujemy.IMG 0513 Kopia