Dnia 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania praw dziecka.

Z tej okazji składamy wszystkim Dzieciom serdeczne życzenia radości i uśmiechu na każdy dzień oraz wielu sukcesów w szkole.

Jednocześnie prezentujemy Państwu dwa eksponaty z naszego Muzeum, na których są przedstawione dzieci.

Jednym z nich jest to obraz "Mały gospodarz" autorstwa Jana Skotnickiego. Malarz ten żył w latach 1876-1968 i tworzył obrazy rodzajowe i pejzażowe. Prezentowane dzieło powstało w 1908 r., a więc w okresie Młodej Polski. Przedstawia chłopca ubranego w kurtkę z haftem góralskim wśród rozłożonych wokół niego zabawek w postaci zwierząt gospodarskich.

IMG 0332 Kopia

Drugi obiekt to "Wachlarz" z około 1905 r., na którym znajduje się winieta z bawiącymi się dziećmi na tle ogrodu. Autorem niniejszego przedstawienia jest Franciszek Kostrzewski (1826-1911), malarz realistyczny i rodzajowy.

IMG 0319 Kopia

We wtorek 26 maja świętujemy Dzień Matki. Owo majowe święto obchodzi się w Polsce od ponad 100 lat, przy czym początkowo nie było ustalonej dokładnej jego daty.

Z tej okazji składamy wszystkim Mamom życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz nieustającej satysfakcji ze swoich Dzieci.

 

Poniżej prezentujemy eksponowany w Saloniku obraz, który nosi tytuł "Dziewczyna z dzieckiem". Jego autorem jest Wincenty Wodzinowski (1866-1940), który malował między innymi sceny z życia wiejskiego regionu krakowskiego.

 

Dzieło powstało w latach 1900-1910 (okres Młodej Polski). IMG 0194 Kopia

W związku z nadal trwającą pandemią koronawirusa z przykrością informujemy, że tegoroczne Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów zostało odwołane.

 

Informujemy Państwa, że Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach jest ponownie udostępnione dla zwiedzających i interesantów. Ekspozycja czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-15:00.

Ze względu jednak na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi regułami odwiedzin naszej instytucji.  

 

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią: 

1. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia b.r. z późn. zm. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby oczekują w odstępach 1,5 - 2 m (dot. 4 osób). Przy większej ilości osób, oczekiwanie będzie konieczne na zewnątrz budynku.

4. Zakup biletu, wydawnictw itp. będzie odbywać się przez płatności gotówkowe.

5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni należy pozostawić tylko większe bagaże

6. Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie ekspozycji dyżurujący w kasie i inne upoważnione osoby przy wejściu i na ekspozycji.

7. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 25 osób.

8. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Prosimy o korzystanie ze wskazówek opiekunów ekspozycji i pracowników dozorujących.

9. Zwiedzający są obowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 - 2 m (nie dotyczy rodzin)

10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.

11. Ogranicza się zwiedzanie Muzeum do 5 godzin dziennie.

 

Wczoraj minęła 76. rocznica zwycięstwa nad Niemcami w Bitwie o Monte Cassino. Wzięły w niej udział wojska 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem urodzonego na terenie regionu kutnowskiego generała Władysława Andersa.

Podległe wspomnianemu dowódcy polskie oddziały wojskowe powstały na terenie Związku Radzieckiego w 1941 r. po agresji Niemiec na ten kraj. Rok później ewakuowały się ona do Iranu i Iraku, a na przełomie 1943 i 1944 r. zostały przetransportowane przez Palestynę i Egipt do zajętych przez Niemcy Włoch. Tam w maju wraz z oddziałami brytyjskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi i nowozelandzkimi pokonały stawiany przez wojska niemieckie opór na wzgórzu Monte Cassino (gdzie znajdował się założony w VI w. przez św. Benedykta klasztor), co otworzyło drogę do zdobycia Rzymu, również zajętego przez Niemców.

 

IMG 0186 Kopia

Nasze muzeum kolejny raz włącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów, tym razem w formie on-line. W związku z tym, w dniu dzisiejszym, tj.18 maja chcemy zaakcentować również swoje istnienie na mapie muzeów w Polsce. Mimo trudnego czasu w jakim wszyscy funkcjonujemy, chcemy umieścić małą cząstkę naszych zbiorów, poprzez zamieszczenie trzech krótkich etiud filmowych (link poniżej) mając nadzieję, że zachęcimy Państwa do ponownego przypomnienia naszego Muzeum. Pozostajemy również z nadzieją, ze w bieżącym tygodniu wznowimy swoją działalność, po dwumiesięcznym okresie zawieszenia funkcjonowania wszystkich instytucji kultury. Fragmenty naszych ekspozycji które przypominamy w filmach - w międzyczasie – są tylko częścią naszych wszystkich wystaw stałych i oferty jaką prezentujemy. Nawiązując do tradycji aptekarskich naszego Patrona i Jego rodziny, proponujemy również kilka sentencji o zdrowiu, z przekonaniem że choć w niewielkim stopniu staną się „panaceum” na ten czas .... Ponowione oczekując na Państwa, zachęcamy do obejrzenia naszych zbiorów i wkrótce do osobistych odwiedzin naszej instytucji i miasteczka

link będzie dostępny od go godziny 17:00.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVruQtB_7w8dYfuDl34vig9vRJMsrw-ES

 

 

'' Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć''

Nie ma chorób nieuleczalnych – brak tylko dobrej woli. Nie ma bezwartościowych ziół – brak tylko wiedzy

''Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia.''

''Zdrowie i wesołość są wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie”

'' Zdrowie chorego najwyższym prawem''

''Najgroźniejszą chorobą jest zazdrość. Można wyleczyć raka,

ale zazdrości – nie''

''Pieniądze zarobisz - zdrowia nie''

''Nie ma chorób nieuleczalnych, niedostateczna jest tylko nasza wiedza.''

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem”

Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem'

Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem”

Praktyka przebaczania jest naszym najważniejszym wkładem w uzdrowienie świata”

Warunkiem dobrego zdrowia jest właściwe używanie umysłu i serca”

Dzisiaj obchodzimy 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii Kościoła, ponieważ trwał niespełna 27 lat. Papież-Polak odbył 104 wizyty zagraniczne (pielgrzymki), których głównym celem była ewangelizacja. W swoim nauczaniu położył szczególny nacisk na kwestię ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci czy dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami. Wprowadził zwyczaj Światowych Dni Młodzieży. Promulgował nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego. Sześć lat  po śmierci, a więc w 2011 r. został ogłoszony błogosławionym, a trzy lata później, w 2014 r. świętym.

Poniżej zamieszczamy kilka cytatów wypowiedzi Jana Pawła II.

 

 

"Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego nosze w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem."

(Przemówienie Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r. - Radzymin, 13 czerwca 1999)

 

"Wadowice, miasto mego dzieciństwa, przez wzgląd na dom — na rodzinny dom i na dom Pana — będę się modlił o dobro dla ciebie!"

(Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z wiernymi, 2 - Wadowice, 16 czerwca 1999)

 

"Ludzie przeżywają życie w sposób prawdziwie ludzki właśnie dzięki kulturze, której istotnym wyrazem są sztuka i nauka."

(Przemówienie do ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, 1 - Rzym, 8 maja 2004)

W tym roku (również 12 maja) wspominamy jeszcze jedna rocznicę, a mianowicie 85. rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego.

Ten wielki Polak urodził się w 1867 r. Pod koniec XIX w. rozpoczął działalność w ruchu socjalistycznym. Przed I wojną światową zaangażował się w tworzenie organizacji strzeleckich, a po wybuchu wojny stanął na czele walczących u boku Austro-Węgier przeciw Rosji Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości został Naczelnkiem Państwa oraz Pierwszym Marszałkiem Polski. Przyczynił się do zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w wojnie z lat 1919-1921. W 1922 r. wycofał sie z życia politycznego. Do polityki wrócił cztery lata później, dokonując wraz ze swoimi zwolennikami zamachu stanu (przewrót majowy) i zmuszając przez to dotychczasowe władze do rezygnacji. Piłsudski stanął ponownie na czele wojska, zostając Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Funkcję tę pełnił aż do śmierci w 1935 r.

Poniżej prezentujemy fragment znajdującej się w naszym Muzeum wystawy stałej "Kolekcjonerskie pasje" wraz z eksponatami związanymi z osobą        J. Piłsudskiego.  

IMG 0084 Kopia

IMG 0085 Kopia