Szanowni nauczyciele i wychowawcy,

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza serdecznie dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w formie lekcji muzealnych, spacerów edukacyjnych i twórczych warsztatów.

Lekcje trwają ok. 60 min i prowadzone są w oparciu o zbiory Muzeum, fragmenty ekspozycji, materiały archiwalne i prezentacje multimedialne. Istnieje również możliwość przeprowadzenia lekcji na zaproponowane przez Państwa tematy – lekcje oraz propozycje tematów prosimy składać z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Przy rezerwacji zajęć prosimy o podanie danych kontaktowych opiekuna grupy i liczbę uczestników.

Nasze zajęcia to znakomite uzupełnienie tradycyjnych, szkolnych lekcji, to także możliwość pracy z eksponatami i szansa na niebanalne zdobycie wiedzy z zakresu historii i sztuki.

Oferta edukacyjna naszej placówki to również cała gama warsztatów plastycznych, pozwalających na kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni twórczej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową i odwiedzenia naszego Muzeum.

Lekcje muzealne:

„Czy w Muzeum są pokemony?" – pierwsze spotkanie najmłodszych z muzeum, lekcja poświęcona podstawowym pojęciom związanym z muzeum „Kto ty jesteś....?" – lekcja dla najmłodszych o symbolach narodowych„Źródła historyczne i ich klasyfikacja" – lekcja w oparciu o materiały dostępne w muzeum, głównie dla uczniów szkól podstawowych„Krośniewice dawniej i dziś. Historia na przestrzeni wieków" – lekcja wzbogacona o dokumenty, stare fotografie, z możliwością stworzenia współczesnej pocztówki miastaZ cyklu „Wybitni Krośniewiczanie" – Losy Rodziny RembielińskichZ cyklu „Wybitni Krośniewiczanie" – Generał Władysław Anders i jego żołnierzeZ cyklu „Wybitni Krośniewiczanie" – Hetman Kolekcjonerów Polskich Jerzy Dunin-Borkowski„Historia Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej"

„Dlaczego Ikar nie posłuchał ojca?" – lekcja wprowadzająca w tematykę mitologiczną starożytnej Grecji i Rzymu, połączona z tworzeniem ilustracji wybranego mitu„Cyborium i relikwiarz – czyli kilka słów o zbiorach sztuki sakralnej"„Jaki to święty? – czyli sztuka rozpoznawania atrybutów" – lekcja o ikonografii świętych w zbiorach Muzeum„Który mamy obecnie rok?" – lekcja dla szkół podstawowych o chronologii czyli sposobach określania i mierzenia czasu„Czy w portfelu zawsze były złotówki?" – lekcja poświęcona numizmatyce „Mecenat w sztuce na przykładzie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego" „Polska w czasach piastowskich"Epoki w sztuce. (Barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm) – na podstawie prezentacji multimedialnej i zbiorów„Epoka stanisławowska w historii i sztuce"„Powstania narodowowyzwoleńcze w XIX wieku" - lekcja w oparciu o zbiory muzealne„Polskie formacje zbrojne w czasie I wojny światowej" – lekcja poświęcona Legionom i Błękitnej Armii „Od Buzułuku przez Monte Cassino do Bolonii" – losy Armii Polskiej w ZSRR oraz II Korpusu"„Krośniewice w okresie II wojny światowej"„Nasi sąsiedzi" – lekcja poświęcona mniejszościom narodowym na terenie powiatu kutnowskiego w okresie XIX i XX wieku„Broń i sztuka wojenna na przykładzie eksponatów z kolekcji muzeum"„Cudze chwalicie, swego nie znacie!"– lekcja poświęcona najciekawszym zabytkom w Krośniewicach i okolicy

W przypadku lekcji dotyczących zabytków lub dziejów Krośniewic możliwe jest przeprowadzenie lekcji w terenie. Proponowane tematy wycieczek:

1. Szlakiem krośniewickich Żydów – Synagoga – Cmentarz – judaika w zbiorach Muzeum

2. Szlakiem najciekawszych zabytków miasta – Kościół – Plac Wolności – Zajazd – Poczta - Zespół pałacowo-parkowy – Kolejka

Warsztaty:

„Co autor miał na myśli? Jak czytać źródła pisane?" – analiza źródeł pisanych na bazie zbiorów muzeum „Nie święci garnki lepią" – czyli poznajemy podstawowe techniki ceramiczne. Warsztaty lepienia w glinie z wykorzystaniem koła garncarskiego„Gipsoryt bez tajemnic" – czyli o grafice słów kilka „Kaligrafia" – sztuka pisania gęsim piórem„Kolorowy świat papieroplastyki" – warsztaty plastyczne z prezentacją technik: orgiami / quilling / papierowa tessera„Malowane światłem" – warsztaty tworzenia witraży z bibuły„Świat dawnej kinematografii" – lekcja o historii kina z możliwością projekcji bajek na rzutniku (w tym także bajek o tematyce historycznej)Tradycje wielkanocne – wykonywanie ozdób świątecznych (palemki, pisanki, ozdoby na stół, kartki)Tradycje świąt Bożego Narodzenia – przygotowywanie ozdób świątecznych (ozdoby choinkowe, witraże, lampiony roratnie, kartki)

Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum

Terminy i tematy lekcji prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 24 2524496 z dwutygodniowym wyprzedzeniem

Czas trwania zajęć: 60 – 90 min.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 20 zł od grupy, zajęcia warsztatowe – 30 zł od grupy (cena uwzględnia koszt materiałów).

Grupa może liczyć maks. 25 osób. Grupy większe dzielone są na mniejsze (z wyjątkiem klas szkolnych).

Jeśli chcą Państwo dodatkowo zwiedzić nasze Muzeum, wówczas do ceny zajęć należy doliczyć 2 zł od osoby za bilet wstępu (młodzież szkolna i opiekunowie) lub 3 zł (dorośli). Opłata za przewodnika wynosi 15 zł od grupy.