jerzy_dunin_borkowski_01Jerzy Dunin - Borkowski, urodził się 27 listopada 1908 r. w Krośniewicach. Był synem Władysława, miejscowego farmaceuty i Zdzisławy Bacciarelli, wywodzącej się z rodziny słynnego malarza - Marccello Bacciarellego.

Przed II wojną światową ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W stolicy zamieszkał na stałe. Podczas wojny działał w szeregach Armii Krajowej, był uczestnikiem powstania warszawskiego. W czasie tych walk zniszczeniu uległa poważna część ówczesnych zbiorów kolekcjonera.

Po zakończeniu wojny, początkowo mieszkał w Warszawie. Od 1947 r. osiadł na stałe w Krośniewicach, jednocześnie studiował farmację w Łodzi.  Od początku lat pięćdziesiątych do 1978 r., prowadził „Aptekę pod Łabędziem". Zmarł 23 lipca 1992 r., pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Od wczesnej młodości jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, której poświęcił całe swoje życie. Znany był jako jeden z  największych kolekcjonerów polskich XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat zgromadził około 15 000 dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, archiwaliów, numizmatów i  pamiątek po wybitnych Polakach oraz wielotysięczny cenny księgozbiór, z kilkoma inkunabułami.

Po 1950 r. J. Dunin - Borkowski prezentował swoje cenne zbiory w  Krośniewicach, w słynnym nie tylko w Polsce, prywatnym „Muzeum nad Apteką". Przez kilkadziesiąt lat miejsce to było prawdziwą mekką dla polskich kolekcjonerów. 

W 1965 r. został uhonorowany buławą i tytułem „Hetmana Kolekcjonerów Polskich". Ponadto, posiadał godność członka honorowego wielu stowarzyszeń kolekcjonerskich, regionalnych i naukowych. Był również kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz wielu innych odznaczeń, odznak honorowych, medali pamiątkowych i nagród. W dniu 24 października 1978 r. przekazał swoją kolekcję państwu polskiemu. Został wówczas dożywotnim kuratorem, powstałego w wyniku darowizny, Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

W końcu lat sześćdziesiątych J. Dunin - Borkowski ustanowił prywatną honorową nagrodę - pierścień „Digno amicitiae" (Godny przyjaźni), wręczany wybitnym kolekcjonerom i  przyjaciołom Jego domu. Jej kontynuacją jest ustanowiona w  2002 r., Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin - Borkowskiego, którą corocznie podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów honorowani są w Muzeum kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia kolekcjonerskie i popularyzację tej idei oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i  zagranicą.

                        jerzy_dunin_borkowski_02jerzy_dunin_borkowski_03jerzy_dunin_borkowski_04

                                   jerzy_dunin_borkowski_05 jerzy_dunin_borkowski_06 jerzy_dunin_borkowski_07