26 i 27 kwietnia nasze muzeum gościło uczniów trzecich klas gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach. Młodzież pod opieką p. Sylwii Ławniczak, podczas warsztatów pt: "Co autor miał na myśli?Jak czytać źródła pisane?" miała możliwość zapoznania się ze sposobami analizy źródeł historycznych. Z okazji przypadającej w tym roku 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego do analizy wykorzystano materiały dotyczące tego okresu a pochodzące ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego.

war1 war2 war3