27 czerwca nasze muzeum gościło krośniewicką młodzież w ramach zajęć wakacyjnych przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewcach.  Uczestnicy zajęć mieli okazję wziąć udział w podchodach muzealnych zorganizowanych przez pracowników naszej placówki.

  1.wycieczka  2.wycieczka   3.wycieczka  4.wycieczka