b_122_150_16777215_00_images_stories_lechjakubiak_Lech_Jakubiak__Janosik.jpgOd 23 października 2010 r. Muzeum udostępnia zwiedzającym wystawę czasową, prezentującą fragment dorobku artystycznego Lecha Jakubiaka. Malarz urodził się w 1932 r. w Krośniewicach. Gdy miał dwa lata jego rodzice wyjechali do Warszawy. Po wojnie Jakubiak przez kilka lat mieszkał w Gdańsku, gdzie w 1958 r. ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej. Jednak nie zawód architekta, w którym przez kilka lat pracował, lecz malarstwo stało się pasją jego życia. W 1964 r. przyjęty został do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od tamtej pory poświęca się sztuce, zyskując uznanie odbiorców swojej twórczości w kraju i zagranicą.

W czasach, gdy wykonywał zawód architekta, zetknięcie z początkującą wówczas pisarką, Joanną Chmielewską, wywarło nieprzewidywalny wpływ na jego biografię. Chmielewska uczyniła z niego tytułowego bohatera jednego ze swych największych bestsellerów, humorystycznej powieści „Lesio”.

Po wojnie Lech Jakubiak poznał w Warszawie i zaprzyjaźnił się z Jerzym Dunin-Borkowskim, dzięki czemu odnowił kontakty ze swoim rodzinnym miastem, goszcząc u Hetmana Kolekcjonerów Polskich.

b_191_150_16777215_00_images_stories_lechjakubiak_Lech_Jakubiak_Zatoka.jpgLech Jakubiak to jedno z haseł, jakie pojawią się w kolejnej książce Henryka Lesiaka, zasłużonego dla kultury Kutna i regionu wieloletniego dyrektora kutnowskiej Biblioteki. Praca zatytułowana „Artyści plastycy Regionu Kutnowskiego. Słownik – album” jest już gotowa do druku.

b_182_150_16777215_00_images_stories_lechjakubiak_Lech_Jakubiak_Zima.jpg           W swej twórczości Lech Jakubiak przedstawia świat oderwany od rzeczywistości, w którym kształty, barwy przybierają specyficzną formę, zależną od subiektywnego przeżycia twórcy. Plastyk stosuje różne techniki olejne. Wśród nich impasto – „Na Dalekim Wschodzie”, „Puszcza Kampinoska”; barwną plamę, nad którą pozornie nie panuje – „Mój pies Kajtek”, „Dama w kapeluszu”. Kierując stróżkę farby we właściwym kierunku tworzy fantastyczne, z pozoru nieoczekiwane, formy – „Podwodny świat”.

Wystawa czynna jest do 31 stycznia 2011 r.

Serdecznie zapraszamy.