W tej części ekspozycji jest prezentowanych kilkanaście obrazów pochodzących z 2 poł. XVIII w.

Na szczególną uwagę zasługuje jedna z większych w Polsce galeria obrazów autorstwa Marcello Bacciarellego. Są to portrety wybitnych osobistości epoki stanisławowskiej: Onufrego Kickiego, Teodora Wessla oraz szkic do obrazu „Jan III Sobieski pod Wiedniem". Z pracowni M. Bacciarellego pochodzą również trzy kolejne, w tym portret przedstawiający króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (kon. XVIII w.).

W tej sali znajduje się również inny królewski wizerunek, pochodzący z warsztatu Antoine’a Pesne’a, portret Stanisława Leszczyńskiego (1736 r.). Galerię portretów uzupełniają wizerunki znaczących postaci z końca okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej: Antoniego Michałowskiego, Ksawerego Zboińskiego i  Feliksa Antoniego Łosia. Ekspozycję uzupełnia kilka mebli: renesansowy rzeźbiony zydel (2 poł. XVII w.), sepet podróżny (poł. XVIII w.), fotel rektorski, pochodzący z Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (2 poł. XVIII w.), barokowe krzesło w stylu Ludwika XV (poł. XVIII w.) oraz zegar szafkowy (Anglia, k. XVIII w.).

alt alt 
alt alt alt alt alt Szafka podróżna (sepet); XVIII w.; dąb, lakier 

Szkoła Marcello Bacciarelli; Portret Ludwiki z Melinów Ryxowej; Polska, ok. 1790 r.; olej, płótno Szkoła Marcello Bacciarelli; Dama na tle okna; Polska, ok. 1800 r.; olej, płótno Nieokreślony malarz polski wg obrazu Antona Graffa; Portret Fryderyki Bacciarelli z domu Richter; Polska (?), XIX w.(?); olej, płótno