W Wielki Piątek, 30 marca, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach będzie nieczynne (dzien wolny za święto 06.01.)