Na początku marca będziemy wspominać 82. rocznicę likwidacji przez Niemców getta w Krośniewicach oraz wywózki jego mieszkańców do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Tutejsze getto hitlerowcy utworzyli w 1940 r. przy ul. Kutnowskiej. Zgromadzono tam około 2 000 Żydów z Krośniewic i okolicznych wsi. Dwa lata później tamtejszą ludność wywieziono i zamordowano we wspomnianym obozie.

Jutro, tj. 1 marca, będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak wiadomo, pojęcie "żołnierze wyklęci" odnosi się do działającego po zakończeniu okupacji hitlerowskiej ruchu antykomunistycznego. Jego członkowie przeciwstawiali się podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu. W tym celu podejmowali walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa, prowadzącymi akcję sowietyzacji naszego kraju.

Pierwszy dzień marca stanowi wspomnienie zamordowania przez komunistów Łukasza Cieplińskiego. Podpułkownik "Pług" - taki nosił pseudonim - był jednym z przywódców Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

W dniu dzisiejszym, 20 lutego, mija 446 lat od złożenia hołdu lennego królowi polskiemu Stefanowi Batoremu przez margrabiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna w Warszawie.

Przypomnijmy, że w wyniku traktatu krakowskiego z 1525 r., rezydujący w Królewcu książęta pruscy byli zobowiązani składać polskim monarchom hołdy lenne. Oddane przez wspomnianego margrabiego w 1578 r. homagium wiązało się z uznaniem jego władzy w Prusach Książęcych, sprawowanej w imieniu chorego księcia Albrechta Fryderyka z tej samej dynastii. Margrabia zachęcił na dodatek książąt Rzeszy Niemieckiej do poparcia Rzeczypospolitej w przygotowywanej wówczas wojnie z Rosją.

Król Stefan Batory położył duże zasługi dla Rzeczypospolitej. To właśnie dzięki niemu w granicach naszego kraju znalazło się całe terytorium Inflant, a także Połock, Wielkie Łuki i Psków. Zmarł w 1586 r. i został pochowany na Wawelu. 

W dniu dzisiejszym, 15 lutego, mija 80. rocznica zbombardowania powstałego w VI wieku klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino. Dokonano tego podczas bitwy o wspomniane wzgórze, toczonej od stycznia do maja 1944 r. przez aliantów zachodnich z okupującymi Włochy Niemcami.

Alianci przypuszczali, że niemożliwe będzie pokonanie wroga, dopóki nie zostanie zdobyty klasztor. Jednak po nalotach amerykańskich Niemcy zajęli zbombardowaną budowlę, czyniąc z niej twierdzę. Monte Cassino opanowano dopiero w maju. To właśnie wtedy do walki wkroczyli polscy żołnierze pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Informujemy, że Muzeum będzie czynne w dniach:

30.12.2023 - w godz. 10.00 - 15.00

31.12.2023 - w godz. 10.00 -14.00

01.01.2024 - Muzeum nieczynne

02.01.2024 - Muzeum nieczynne

kartka Bn 2023

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (Wigilia Bożego Narodzenia) Muzeum będzie nieczynne.

Zapraszamy po Świętach.

W dniu 27 listopada delegacja pracowników Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wraz z przedstawicielami władz Powiatu Kutnowskiego oraz młodzieżą szkół średnich uczciła 115. rocznicę urodzin Patrona Muzeum.

Z tej okazji złożono wizytę na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. To właśnie tam w rodzinnym grobowcu m.in. ze swoimi dziadkami oraz siostrą spoczywa Jerzy Dunin-Borkowski. Hetman Kolekcjonerów Polskich urodził się 27 listopada 1908 r. w Krośniewicach. Uzupełnieniem odwiedzin cmentarza był również przygotowany dla uczniów przez pracowników Muzeum biogram Pana Jerzego.

Kontynuacją pobytu na Powązkach była wizyta w gmachu Sejmu i Senatu RP.406136293 685325850382943 7650516293378264409 n406225430 685325853716276 2129578363600273828 n406268146 685327010382827 1372898335711817374 n

W minioną sobotę, 25 listopada, odbył się Jubileusz 45-lecia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik. 

Kilka minut po 11.00 zebranych gości powitała Dyrektor Ksenia Stasiak, przybliżając jednoczenie rys historyczny Muzeum. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna "Poprzez lata i dni…". Przygotował ją kustosz Ryszard Rau, przedstawiając sylwetki dotychczasowych laureatów Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Później zabrał głos Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk, który podzielił się swoimi refleksjami, dotyczącymi tego wyróżnienia. W dalszej kolejności Dyrektor Muzeum wręczyła podziękowania za wieloletnią współpracę z kierowaną przez siebie instytucją. Otrzymali je członkowie Kapituły Honorowej Nagrody, między innymi: wieloletni sekretarz Bohdan Kowalczyk, Hetman Polskich Kolekcjonerów Ryszard Janiak, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik (w zastępstwie odebrał reprezentujący Starostę Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski), Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman oraz instytucje, firmy wspierające muzeum. Wyrazy uznania przekazali przedstawiciele Parlamentarzystow - dyrektorzy Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka, dyrektorzy muzeów, instytucji kultury, szkół, przybyli goście oraz kolekcjonerzy, którzy przekazali w darze dla muzeum atrakcyjne artefakty. Oficjalną część uroczystości dopełnił wernisaż okolicznościowej wystawy sreber z kolekcji Muzeum, zatytułowanej "45/45". 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy miłym Gościom za przybycie oraz wszystkim, którzy wsparli uroczystości jubileuszowe.  IMG 495720231125 124344IMG 5045IMG 5050Statuetki7Burmistrz89