W dniu dzisiejszym zakończyliśmy w naszym muzeum cykl wakacyjnych warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas 5 spotkań nasi goście brali udział w warsztatach garncarski, wykonywali hełmy z kartonu, malowali obrazy za pomocą piasku i barwionej soli, poszukiwali ukrytego na terenie muzeum „skarbu”, wysłuchali prezentacji multimedialnej dotyczącej początków Państwa polskiego, a na koniec odwiedzili najważniejsze miejsca związane z historia Krośniewic podczas spaceru po naszym mieście. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne zajęcia.

IMG 20220804 104704

IMG 20220804 110045

IMG 20220809 103238

IMG 20220809 112837

IMG 20220809 112954

IMG 20220810 101606

b_200_250_16777215_00_images_IMG_1834_-_Kopia.jpg

"Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały(...) Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię".

Tymi słowami Józef Piłsudski powołał do życia 3 sierpnia 1914 I Kompanię Kadrową. Jako dowódcę powołano por. Tadeusza Kasprzyckiego (oficera Związku Strzeleckiego).

W dniu dzisiejszym zainaugurowaliśmy w naszym muzeum cykl wakacyjnych zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach garncarskich. Zadaniem było wykonanie prostych naczyń glinianych, ale jak się później okazało oprócz garnuszków, wazonów czy misek powstały również inne przedmioty. Glina to bowiem bardzo wdzięczny materiał dzięki któremu możemy urzeczywistnić swoje pomysły i stworzyć niemal wszystko co podsunie nam nasza wyobraźnie. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne zajęcia w już w najbliższy czwartek na godzinne 10. Tym razem czeka nas gra terenowa po salach muzealnych i poszukiwanie ukrytego gdzieś na ekspozycji legendarnego skarbu !

IMG 20220802 105930

IMG 20220802 110455

IMG 20220802 110502

b_200_250_16777215_00_images_Plakat_Wakacje_w_Muzeum_2022.jpg

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego zaprasza dzieci do udziału w "Wakacjach z Muzeum 2022".

Do udziału w zajęciach potrzebna jest zgoda rodziców. 

Do pobrania w placówce muzeum.

Zapraszamy!!!

 

 

b_200_250_16777215_00_images_Projekt_bez_tytułu_1.jpg

Jak co roku pod koniec lipca przypada rocznica śmierci Patrona i Założyciela naszego Muzeum. W tym roku jest to rocznica 30, bowiem Pan Jerzy zmarł 23 lipca 1992 roku w Krośniewicach. Od wczesnej młodości jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, której poświęcił niemal całe swoje życie.  Zaczął gromadzić zbiory już jako mały chłopiec w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas trzon jego kolekcji stanowiły pamiątki odziedziczone po jego dziadkach z rodu Bacciarellich.

W dniu wczorajszym, w sobotnie popołudnie 2 lipca o godz. 15.00 w naszym Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy czasowej pt. „Sztuka wojny. Tajemnice zaklęte w orężu”. Na wystawie zaprezentowano kolekcje XVII-XIX wiecznej broni siecznej, drzewcowej, miotającej i palnej wywodzącej się z Europy, Azji, Bliskiego wschodu i północnej Afryki. Istotną część stanowią również elementy uzbrojenia obronnego m.in. zbroje, kolczugi, pancerze oraz eksponaty dekoracyjne i ceremonialne takie jak topory, ryngrafy, ładownice i prochownice. Walory wizualne wystawy potęguje różnorodność motywów wschodnich dywanów stanowiących tło ekspozycji. Obiekty te pochodzą ze zbiorów prywatnych i stanowią tylko część większej kolekcji.
Przybyłych gości m.in. Wicestarostę Powiatu Kutnowskiego Panią Magdalenę Krupińską-Kotulską, Hetmana Kolekcjonerów – Ryszarda Janiaka, gościa honorowego – właściciela zbiorów, Pana Krzysztofa Ledwonia, kolekcjonerów, radnych miejskich oraz mieszkańców naszego miasta i regionu powitała dyrektor Ksenia Stasiak. Opowiedziała o okolicznościach powstania wystawy, przypominając również, że podobna ekspozycja miała miejsce w 2002 roku podczas inauguracji I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów, a swoją kolekcję prezentował wówczas Pan Ryszard Janiak. Wprowadzeniem do tematyki nowej ekspozycji był krótki wstęp zaprezentowany przez Pana Łukasza Jóźwiaka oraz prezentacja filmu o uzbrojeniu husarskim. O prezentowanych obiektach, swojej pasji i działalności opowiedział jej właściciel. Oprowadził również zainteresowanych po wystawie, krótko charakteryzując poszczególne cenniejsze eksponaty. Całości wydarzenia dopełnił krótki koncert fortepianowy w wykonaniu Pana Jakuba Gogacza. Jeszcze raz dziękujemy za możliwość prezentacji tak wspaniałej kolekcji w salach naszego Muzeum.
Wystawę można zwiedzać: wtorek – piątek w godzinach 9.00-16.00, a w sobotę i niedziele od 10.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy.

IMG 20220702 150922

IMG 20220702 152529

IMG 20220702 152936

IMG 20220702 153803

IMG 20220702 153945

IMG 20220702 155438

IMG 20220702 160239

IMG 20220702 160444

IMG 20220702 162533

IMG 20220702 162803

b_200_250_16777215_00_images_Bitwa_pod_Beresteczkiem.jpeg

Powstanie hetmana zaporoskiego Bohdana Chmielnickiego wstrząsnęło podstawami Rzeczypospolitej. Kozacy oraz sprzymierzeni z nimi Tatarzy podchodzili aż pod miasto Lwów i Zamość. Klęska za klęską niekompetentnych hetmanów, którzy poszli w niewolę oraz reperkusje śmierci Władysława IV wpłynęły na  utratę kontroli nad większością Ukrainy. Ofensywę armii powstańczej zatrzymała dopiero heroiczna postawa obrońców Zbaraża. Brak chęci porozumienia między stronami doprowadziło do kolejnych starć.

W dniu dzisiejszym w murach Muzeum ok godziny 11.00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkurs plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pt.: „Szlakiem Andersa z Misiem Wojtkiem”. Konkurs zorganizowany został z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej w Krośniewicach oraz Stowarzyszenia Patriotycznego im. Gen. Władysława Andersa w Krośniewicach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Patronat honorowy objęli: Senator RP - Przemysław Błaszczyk, Starosta Kutnowski - Daniel Kowalik, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Łodzi, Burmistrz Krośniewic – Katarzyna Erdman oraz Radni Powiatu Kutnowskiego – Tomasz Walczewski i Tomasz Marciniak. W wyznaczonym regulaminowo terminie wpłynęło aż 90 dzieł plastycznych, w tym 7 wykonanych przez przedszkolaków. Tak duża liczba prac sprawiła, że reprezentacja komisji w składzie: Sławomir Selder – Klub Gazety Polskiej w Krośniewicach, Jadwiga Dzikowska –Stowarzyszenie Gen. Wł. Andersa, Magdalena Kucharska – Urząd Miejski, Aleksandra Dudkiewicz – Biuro Senatora Przemysława Błaszczyka, Tomasz Marciniak – Starostwo Powiatowe oraz Ksenia Stasiak – Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego, nie miała łatwego zadania. Po długich i burzliwych obradach postanowiono w kategorii szkół podstawowych przyznać 3 pierwsze miejsca oraz po dwa wyróżnienia. W kategorii przedszkoli wyróżniono miejsca I-III, a pozostałym uczestnikom przyznano wyróżnienia. W prace komisji wkradł się drobna pomyka i po weryfikacj przyznaliśmy 2 drugie miejsca w kategorii klas VI-VIII. Wyniki konkursu uległy  więc drobnej zmianie. Za pomyłkę przepraszamy. Wyniki konkursu:
W kategorii przedszkoli:
I miejsce – Hanna Jakubczyk – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
II miejsce – Marta Bielecka – SP. im. Wł. Andersa w Nowem
III miejsce – Piotr Kaczmarek - SP. im. Wł. Andersa w Nowem
Wyróżnienia: Szymon Urbański , Wiktoria Kędzierska, Zuzanna Józefowicz i Marcel Hartwich
W kategorii klas I-III:
I miejsce – Nadia Jędrzejczak – SP. im. Wł. Andersa w Nowem
II miejsce – Nikola Wrzywkow – SP. im. M. Butler w Ostrowach
III miejsce – Igor Król - SP. im. Wł. Andersa w Nowem
Wyróżnienia: Amelia Święcicka i Eryk Głydziak
W kategorii klas IV-V:
I miejsce – Adrian Dopieralski – SP. nr. 1 w Krośniewicach
II miejsce –  Karol Jóźwiak - SP. nr. 1 w Krośniewicach
III miejsce – Laura Kaźmierczak SP. nr. 1 w Krośniewicach
Wyróżnienia: Piotr Lewandowski  i Maja Stock
W kategorii klas VI-VIII:
I miejsce – Kamil Michalski – SP. nr. 1 w Krośniewicach
II miejsce – Antonina Wenerska – SP. im. M. Butler w Ostrowach i Malwina Włodarczyk – SP. nr. 1 w Krośniewicach
III miejsce – Gabriela Szadkowska - SP. im. M. Butler w Ostrowach
Wyróżnienia: Natalia Pietrzak i Jan Więtczak

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w dniu 16.09. 2022 r. podczas imprezy plenerowej „Dzień Bohaterów”. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

IMG 20220628 110723

IMG 20220628 111403

IMG 20220628 112119

IMG 20220628 111538