Uprzejmie informujemy, ze Święto Kolekcjonerów będzie miało miejsce w dniu 29 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 11.00 w salach naszego Muzeum. Zapraszamy Laureatów,  kluby, kolekcjonerów do udziału w spotkaniu.

W programie:

- powitanie Gości przez dyrektora Muzeum,

- wręczenie podziekowań kolekcjonerom - darczyńcom Muzeum,

- wystąpienie Mikolaja Reya - potomka Mikołaja Reja, eksperta kulinarnego, wspólwłaściciela Zamku w Montresor,

- wystąpienie dr Marka Kruczka - marszanda, antykwariusza, waściciela galerii "Antyki z pasją",

- koncert wokalny w wykonaniu: Alicja Zientalska - sporan, Grażyna Malec - fortepian

We wtorek, 28 maja, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miało miejsce otwarcie wystawy czasowej p.t. "Z łagrów na Monte Cassino",  ktora została udostepniona przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Obecny na wernisażu p. Artur Ossowski - Naczelnik Oddzialowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi opowiedział o wystawie, jej  bohaterach. Na jej kanwie zorganizowano wykład, związany z tematem ekspozycji.  Prof. Jerzy Kirszak  z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu  przedstawił wykład o gen. Wł. Anderskie i bitwie pod Monte Cassino w 80. rocznicę polskiego zwycięstwa. Zgromadzona publiczność, wśród których gościły władze Krośniewic, uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz osoby prywatne, po wysłuchaniu wypowiedzi naszych prelegentów, zwiedziła wystawę oraz skorzystała z wydawnictwa edukacujnego, przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino zapraszamy na wydarzenia zwiazane z tą rocznicą. Upamietni je wystawa " Z łagrów na Monte Cassino" udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbridni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi oraz wykład prof. Jerzego Kirszaka - historyka, pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu i Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. zaproszenie (1).jpg

W dniu wczorajszym - 18 maja, w godzinach od 16:00 do 21:00, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miała miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów, połączona z 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Miejscem wydarzeń, zorganizowanych we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, był teren naszej instytucji oraz skwer miejski.

Początek spotkań został zainaugurowany wernisażem wystawy, który otworzyła dyrektor Ksenia Stasiak.  Prezentacja prac dzieci z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach p.t. "Dzieła mistrzów malarskich wielkich i małych" zgromadziła oprócz młodych artystów i ich rodziców, również liczne grono babć i dziadków. O samodzielnie wykonanych pracach, przedstawiających różnorodne wyobrażenia świata maluchów, opowiedziała ich opiekunka Katarzyna Batorowicz. Następnie kustosz muzeum Ryszard Rau scharakteryzował sylwetki wielkich mistrzów - autorów obrazów, na kanwie których powstały pozostałe prace dzieci. W otwarciu nowej ekspozycji czasowej uczestniczyli między innymi burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Chmielecka, dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Iwona Szczygieł, miejscowi radni. Przybyła również zorganizowana grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wydarzenie uświetnił "śpiewający'' występ przedszkolaków, upamiętniający wspomnianą rocznicę bitwy. Na zakończenie młodzi artyści otrzymali symboliczne upominki,  przekazane i ufundowane przez władze powiatowe i miejskie, Spółdzielnię Mieszkaniową LW "Przyszłość" w Krośniewicach, Annę i Henryka Ociepów oraz nasze muzeum. Słodki poczęstunek zapewniła Piekarnia Jeziorscy w Krośniewicach. Serdecznie dziękujemy.

W dniu 18 maja 2024 r. zapraszamy na kolejną Noc Muzeów. Od godz. 16.00 rozpoczynamy wydarzenia połączone z upamiętnieniem 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. W trakcie  zajęcia plastyczne dla uczestników w muzeum. Szczegóły na plakacie, zapraszamy. W tym dzniu muzeum czynne w godz. 16 - 21.

80. Rocznica Zakończenia Bitwy o MC plakat.jpg

Informujemy,  że Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w dniu 1 maja będzie nieczynne.

Muzeum będzie czynne w dniach:

2 maja w godz. 9.00 - 16.00

3 - 5 maja w godz. 10.00 - 17.00

Zapaszamy.

W najbliższy piątek będziemy obchodzić Święto Narodowe Trzeciego Maja - uchwalenia pierwszej Konstytucji w Polsce i Europie. Była to zarazem druga ustawa zasadnicza na świecie, po amerykańskiej. Niniejsze wydarzenie  spowodowało, że pod wspomnianą datą w Kościele katolickim celebruje się uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Przyjęta w 1791 r. Konstytucja Trzeciego Maja, nazywana również Ustawą Rządową, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej mocą zniesiono wolną elekcję, którą zastąpiono dziedziczeniem tronu, a także zasadę liberum veto. Ponadto wzięto pod opiekę prawa chłopów, chcąc ukrócić samowolę szlachecką.