W dniu 1 sierpnia br. obchodziliśmy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 w naszym mieście przez minutę zawyła syrena. Wspólnie z zebranymi mieszkańcami przenieśliśmy się na chwilę do walczącej wtedy Warszawy. Na miejscowym cmentarzu młodzież złożyła kwiaty na grobach poległych, m.in. Józefa Stokowskiego, Henryka Dąbrowskiego - mieszkańców Krośniewic. Wspólna modlitwa za wszystkich poległych zakończyła to upamiętniające spotkanie, którym oddaliśmy cześć Powstańcom

Przypominamy i zapraszamy Uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gmin Krośniewice, Dąbrowice, Nowe Ostrowy i Łanieta do wzięcia udziału w konkursie plastycznym p.t. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". Termin nadsyłania prac wyznaczony jest na dzien 3 września, a rozdanie nagród 11 września b.r. Informację o konkursie wraz z jego Regulaminem rozesłaliśmy w czerwcu do wspomnianych szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym w siedzibie naszego Muzeum.

 

 

 

Nasze Muzeum w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymało dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Symbolicznego przyznania dotacji - czeku dokonał w Starostwie Powiatowym w Kutnie w miniony piątek, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Robert Baryła przy obecności członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Serdecznie dziękujemy.IMG 0513 Kopia

Dnia 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania praw dziecka.

Z tej okazji składamy wszystkim Dzieciom serdeczne życzenia radości i uśmiechu na każdy dzień oraz wielu sukcesów w szkole.

Jednocześnie prezentujemy Państwu dwa eksponaty z naszego Muzeum, na których są przedstawione dzieci.

Jednym z nich jest to obraz "Mały gospodarz" autorstwa Jana Skotnickiego. Malarz ten żył w latach 1876-1968 i tworzył obrazy rodzajowe i pejzażowe. Prezentowane dzieło powstało w 1908 r., a więc w okresie Młodej Polski. Przedstawia chłopca ubranego w kurtkę z haftem góralskim wśród rozłożonych wokół niego zabawek w postaci zwierząt gospodarskich.

IMG 0332 Kopia

Drugi obiekt to "Wachlarz" z około 1905 r., na którym znajduje się winieta z bawiącymi się dziećmi na tle ogrodu. Autorem niniejszego przedstawienia jest Franciszek Kostrzewski (1826-1911), malarz realistyczny i rodzajowy.

IMG 0319 Kopia

We wtorek 26 maja świętujemy Dzień Matki. Owo majowe święto obchodzi się w Polsce od ponad 100 lat, przy czym początkowo nie było ustalonej dokładnej jego daty.

Z tej okazji składamy wszystkim Mamom życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz nieustającej satysfakcji ze swoich Dzieci.

 

Poniżej prezentujemy eksponowany w Saloniku obraz, który nosi tytuł "Dziewczyna z dzieckiem". Jego autorem jest Wincenty Wodzinowski (1866-1940), który malował między innymi sceny z życia wiejskiego regionu krakowskiego.

 

Dzieło powstało w latach 1900-1910 (okres Młodej Polski). IMG 0194 Kopia

W związku z nadal trwającą pandemią koronawirusa z przykrością informujemy, że tegoroczne Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów zostało odwołane.

 

Informujemy Państwa, że Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach jest ponownie udostępnione dla zwiedzających i interesantów. Ekspozycja czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-15:00.

Ze względu jednak na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi regułami odwiedzin naszej instytucji.  

 

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią: 

1. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia b.r. z późn. zm. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby oczekują w odstępach 1,5 - 2 m (dot. 4 osób). Przy większej ilości osób, oczekiwanie będzie konieczne na zewnątrz budynku.

4. Zakup biletu, wydawnictw itp. będzie odbywać się przez płatności gotówkowe.

5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni należy pozostawić tylko większe bagaże

6. Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie ekspozycji dyżurujący w kasie i inne upoważnione osoby przy wejściu i na ekspozycji.

7. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 25 osób.

8. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Prosimy o korzystanie ze wskazówek opiekunów ekspozycji i pracowników dozorujących.

9. Zwiedzający są obowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 - 2 m (nie dotyczy rodzin)

10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.

11. Ogranicza się zwiedzanie Muzeum do 5 godzin dziennie.

 

Wczoraj minęła 76. rocznica zwycięstwa nad Niemcami w Bitwie o Monte Cassino. Wzięły w niej udział wojska 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem urodzonego na terenie regionu kutnowskiego generała Władysława Andersa.

Podległe wspomnianemu dowódcy polskie oddziały wojskowe powstały na terenie Związku Radzieckiego w 1941 r. po agresji Niemiec na ten kraj. Rok później ewakuowały się ona do Iranu i Iraku, a na przełomie 1943 i 1944 r. zostały przetransportowane przez Palestynę i Egipt do zajętych przez Niemcy Włoch. Tam w maju wraz z oddziałami brytyjskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi i nowozelandzkimi pokonały stawiany przez wojska niemieckie opór na wzgórzu Monte Cassino (gdzie znajdował się założony w VI w. przez św. Benedykta klasztor), co otworzyło drogę do zdobycia Rzymu, również zajętego przez Niemców.

 

IMG 0186 Kopia