Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach ma zaszczyt zaprosić na
XVIII OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW
     09 czerwca 2019 r.
HONOROWY PATRONAT:

STAROSTA KUTNOWSKI  DANIEL KOWALIK
i  BURMISTRZ KROŚNIEWIC  KATARZYNA ERDMAN

 

Program
XVIII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów
09 czerwca 2019 roku


11.00 - powitanie gości i otwarcie uroczystości
- wręczenie Laureatom insygniów Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego
- projekcja filmu:” Utracone muzeum. Królewski sen”
- prezentacja wystaw:
„40/40 - Nie niszczcie tego, co należało do ojców”,
ze zbiorów własnych muzeum
„Guziki polskich dowódców”, ze zbiorów Muzeum Guzików w Łowiczu.
- spotkanie kolekcjonerskie

Prowadzenie uroczystości - Bohdan Kowalczyk
Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody HKPJDB


Wydarzeniu towarzyszyć będą, w godz. 9.00-13.00:
Targi Kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu”
(skwer na pl. Wolności)