W dniu 14 lutego b.r. w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego odbyło się wręczenie nagród   za prace w konkursie p.t. "Zakochani są wśród nas". Konkurs był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaków w wieku 5-6 lat z terenu gminy Krośniewice. Ostatecznie do konkursu przystąpiły tylko dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, niemniej jednak musiała komisja dokonać określonego wyboru. Zdecydowano przyznać nagrody od I do III miejsca w kategoriach Przedszkolaki oraz Klasy I-III, a wszystkim pozostałym uczestnikom wręczyć wyróżnienia. Pod uwagę były brane następujące elementy: estetyka prac, stopień trudności oraz samodzielność wykonania. Laureaci, którzy przybyli na spotkanie wraz ze swoimi rodzicami bądź opiekunami, otrzymali upominki, ufundowane przez Burmistrza Krośniewic p. Katarzynę Erdman wraz z określonym wkładem własnym naszego Muzeum. Pani Burmistrz wzięła również udział w uroczystości oraz wręczyła dzieciom nagrody, za co serdecznie dziękujemy. Muzealne walentynki zakończyły się wspólnym zdjęciem oraz słodkim poczęstunkiem.

IMG 9866 Kopia

IMG 9857 KopiaIMG 9865 Kopia