Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza od dnia 16 sierpnia 2020 r. do zwiedzania wystawy p.t. "Dzielni i ofiarni. 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach."

Jubileusz 140-lecia jednostki strażackiej w Krośniewicach stał się okazją do upamiętnienia jej dokonań w postaci niniejszej wystawy. Na ekspozycji znajdą się obiekty świadczące o działalności miejscowych strażaków od drugiej połowy XIX w. aż do chwili obecnej. Zostaną zaprezentowane sztandary: dawny (z 1947 r.) i obecny (poświęcony w 1990 r.). Nie zabraknie sprzętu strażackiego (prądownic, pasów taktycznych czy syren samochodowych), mundurów i hełmów. Osobne grupy eksponatów stanowić będą archiwalia dotyczące miejscowej jednostki pożarniczej (m.in. kserokopia dokumentu z pierwszą wzmianką o miejscowej straży ogniowej z 1880 r.)., medale, dyplomy i puchary czy też książki i czasopisma o tematyce ratowniczo-gaśniczej. Nieodzownym uzupełnieniem ekspozycji będą liczne zdjęcia, dokumentujące różne aspekty działalności strażaków z Krośniewic. Warto dodać, że najstarsza fotografia na wystawie pochodzi z 1918 r. Wystawa czynna do 10 września b.r.

Wernisaż będzie miał miejsce 14 sierpnia o godzinie 11:00.

Przypominamy, że Muzeum jest czynne: wtorek - piątek w godzinach 9:00 - 15:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy!