Każdego roku dnia 8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według doktryny wiary Matka Boża już w chwili poczęcia została uchroniona od grzechu pierworodnego, a więc nie została skalana grzechem. Stąd właśnie pochodzi określenie Niepokalana. Grzech pierworodny polega na dziedziczeniu złych skłonności, wynikających z nieposłuszeństwa wobec Boga pierwszych rodziców - Adama i Ewy. Niniejsza prawda wiary pozostaje jednak dla umysłu ludzkiego pewną tajemnicą, którą nie do końca można wyjaśnić przy pomocy rozumu. Pomimo tego od dawna inspirowała ona katolików, którzy zakładali bractwa Niepokalanego Poczęcia pod jej wezwaniem. Jedno z nich to istniejąca do dziś przy archikatedrze p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Członkiem tego stowarzyszenia był założyciel naszego Muzeum Jerzy Dunin-Borkowski. Upamiętnia to znajdujące się w Gabinecie Kolekcjonera świadectwo z 8 grudnia 1965 r., które prezentujemy poniżej. 

 

IMG 1060 Kopia

 

Na niniejszym akcie poświadczającym przyjęcie J. Dunin-Borkowskiego w poczet członków archikonfraterni szczególną uwagę zwraca litografia ze sceną adoracji Maryi Niepokalanej. Od lewej zostali ukazani królowie polscy będący protektorami archikonfraterni: Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan Kazimierz, Stanisław August Poniatowski  i Jan III Sobieski. Po przeciwnej stronie zostal przedstawiony św. Andrzej Apostoł trzymający się krzyża, a także dwie damy w strojach dworskich oraz siostra zakonna.

Działalność Archikonfraterni Literackiej w Warszawie mamy już potwierdzoną w XVI w. W dawnych czasach skupiała ona mieszczan i przedstawicieli szlachty, którzy umieli czytać i pisać zarówno po polsku, jak i w języku łacińskim.