Informujemy, że po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 czas ekspozycji wystawy czasowej "Jan Paweł II - Papież Polak" został przedłużony. Będzie można ją oglądać jeszcze do dnia 21 lutego b.r. od wtorku do piątku oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-15:00.

Nie jest tajemnicą,  że ze względu na ogólnoświatowa pandemię branża kulturalna w tym muzea bardzo mocno ucierpiała. Na szczęcie z dniem 1 lutego 2021 nastąpił  długo wyczekiwany  przez wszystkie muzea w Polsce  moment ich ponownego otwarcia, a już 2 lutego odwiedzili nas pierwsi zwiedzający! Bardzo się cieszymy, że w naszych progach znów będziemy mogli gościć osoby pragnące zapoznać się z naszymi ciekawymi zbiorami. Przez minione miesiące, udało nam się opracować projekty kilku nowych wystaw czasowych i innych wydarzeń. Miejmy nadzieje, że  sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie ulegnie ponownemu pogorszeniu i nasze Muzeum będzie mogło funkcjonować w normalnym trybie jak w latach ubiegłych. Ufamy, że uda nam się w tym czasie urzeczywistnić wszystkie założone przez nas projekty.

Przypominamy jednak Państwu o obowiązujących zasadach sanitarno-epidemiologicznych wprowadzonych w związku z pandemią:

1. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia b.r. z późn. zm.   Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby oczekują w odstępach 1,5 - 2 m (dot. 4 osób). Przy większej ilości osób, oczekiwanie będzie konieczne na zewnątrz budynku.

4. Zakup biletu, wydawnictw itp. będzie odbywać się przez płatności gotówkowe.

5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni należy pozostawić tylko większe bagaże

6. Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie ekspozycji dyżurujący w kasie i inne upoważnione osoby przy wejściu i na ekspozycji.

7. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 25 osób.

8. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Prosimy o korzystanie ze wskazówek opiekunów ekspozycji i pracowników dozorujących.

9. Zwiedzający są obowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 - 2 m (nie dotyczy rodzin)

10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.

11. Ogranicza się zwiedzanie Muzeum do 5 godzin dziennie.

 

Serdecznie zapraszamy!