Miło nam poinformować, że po spowodowanej pandemią Covid-19 przerwie, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyło się XIX Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów. Miało ono miejsce 26 listopada, w dniu nieprzypadkowym - w przeddzień 114. urodzin Jerzego Dunin-Borkowskiego. W uroczystości wzięli udział liczni kolekcjonerzy z różnych części Polski.

Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak, po czym głos zabrał Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk, który przybliżył rolę krośniewickiego Muzeum oraz odbywającego się tu cyklicznie od 2002 r. Święta Kolekcjonerów. Nastepnie Wicestarosta Kutnowski Magdalena Krupińska-Kotulska, Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman oraz Hetman Kolekcjonerów Polskich Ryszard Janiak wręczyli Honorową Nagrodę. Przyznano ją trzem kolekcjonerom: Krzysztofowi Ledwoniowi, Robertowi Maziarzowi i Mirosławowi Wójcikowi. Oprócz wspomnianych gości, w tegorocznej edycji Święta udział wzięli między innymi Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Tomasz Marciniak, członkowie Klubów Kolekcjonerskich, m.in.: Radomszczańskiego, Gorzowskiego, Kieleckiego oraz Laureaci poprzednich edycji. W bieżącym roku nadano juz 150. Nagrodę - pierścień wraz z dyplomem.

Uroczystość uświetnił koncert Agnieszki Makówki, śpiewającej mezzosopranem solistki Teatru Wielkiego w Łodzi. Artystce akompaniował pianista Jan Przepałkowski. Z wielkim aplauzem zgromadzeni goście przyjęli arię Przetańczyć całą noc…, pochodzącą z musicalu Fredericka Loewego "My Fair Lady".

Po części artystycznej Krzysztof Ledwoń oprowadził uczestników po prezentowanej obecnie w krośniewickim Muzeum wystawie "Sztuka wojny. Tajemnice zaklęte w orężu". Pochodzi ona ze zbiorów tegoż Laureata. Na zakończenie części oficjalnej pod znajdującą się na budynku Muzeum tablicą, poświęconą Jerzemu Dunin-Borkowskiemu, zapalono znicz.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman. Patronat medialny sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Q. 

tvp 3radio Q

 

 

 

 

 

 

P1060376

P1060385

P1060414

P1060422

P1060436

P1060481

P1060501

P1060507