Miło nam poinformować, że Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach otrzymało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zobowiązanie dofinansowania prac termomodernizacyjnych oraz remontowych, w ramach Inwestycji w Powiecie Kutnowskim.

Promesa