01 02 03

04 06 08

10 13 wyostrzenie  15

Zwiazek rezerwistow - Krosniewicelistopad 1936

 

"Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie?" jest to akcja rozpoznawania siebie, swoich rodziców lub dziadków na przedstawionych zdjęciach. Można osobiście przyjść do muzeum i w muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach rozpoznać siebie lub członków swojej rodziny. Zdjęcia otrzymaliśmy od Pana Bogusława Pawlikowskiego, które są z czasów przedwojennych. Jako ciekawostkę, proszę zwrócić uwagę na fotografię nr 2. W górnym rzędzie widać dwóch chłopców, z niewiadomych powodów, obróconych i patrzących w prawą stronę. Mało tego, chłopiec z prawej strony jest chyba „duchem”... Bowiem w stosunku do swojego kolegi w białej koszuli jest półprzezroczysty! Proszę zwrócić uwagę na rękaw. Mało tego, czubek jego głowy w ogóle znika, bowiem nie przysłania ściany! I buzię ma taką... jakąś... szarą.

Nr 1.Klasa na tle szkoły, pośrodku Jan Pawlikowski.

Nr 2.Jan Pawlikowski, .p Kodymowska, Irena Pawlikowska, p. Kodymowski.

Nr 3.P. Chmielewicz, państwo Pawlikowscy, w środku ich syn Bogusław.

Nr 4.(stara szkoła) J. Pawlikowski, Kodymowska, Pawlikowska,  Chmielewicz. Na dole pierwszy od lewej syn Pawlikowskich, Bogusław.

 

Nr 5.Klasa na tle nowej szkoły, pośrodku pp. Pawlikowscy.

Nr 6.Grono pedagogiczne w pokoju nauczycielskim. Ks. Ciołkowski, pp Pawlikowscy, osoby nierozpoznane.

Nr 7.Prawdopodobnie klasa w nowej szkole, lekcję prowadzi Irena Pawlikowska.

Nr 8.Młodzież w świetlicy.

Nr 9.Nie wiadomo kto przed nową szkołą (wejście).

Nr 10.Związek Rezerwistów