W Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach zakończyły się warsztaty wielkanocne. Zajęcia podzielone były na dwie części: merytoryczną i praktyczną.

            W pierwszej dzieci przypominały sobie obrzędy religijne, tradycje ludowe i doszukują się różnic w obchodach świąt dawniej i dziś.

            Szczególną uwagę dzieci zwracają ciekawostki związane z palemką wielkanocną, koszyczkiem, świąteczne potrawy i Śmigus Dyngus. Uczestnicy pozyskiwali wiedzę o m. in. tradycyjnym tworzeniu palemek, ich magicznej mocy przyciągającej szczęście i zdrowie oraz chroniącej dom przed gromami w czasie burzy. Wiele uśmiechu wywołuje fakt, że poświeconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko okładano domowników i zwierzęta wypędzając wszystkie złe moce a przywołując szczęście i zdrowie. W części poświęconej na znaczenie i zawartość koszyczka dzieci brały czynny udział. Poznali symbolikę baranka, jajka, chrzanu, wędliny, soli i in. Zapoznali się z różnicami pomiędzy kraszanka a pisanką, jak również innymi tradycyjnymi i innowacyjnymi sposoby dekorowania wielkanocnych jaj. Dowiedzieli się o wyjątkowym znaczeniu kolorów i jak powinni przystroić wielkanocny stół by w ich rodzinnym domu panowała miłość, radość, nadzieja i bogactwo. Największe zdziwienie wywoływały przepowiednie wielkanocne związane - według staropolskich wierzeń - z wydaniem panny za mąż. Te i wiele innych informacji miało pozytywny wpływ na zwiększenie u dzieci poczucia odpowiedzialności za dobrobyt i szczęście w ich domu. Wielu z nich uznało, ze poprzez zdobytą wiedzę wprowadzi magię wielkanocnych świąt.

           W części warsztatowej uczestnicy wykonywali - w ramach wybranej propozycji z ofert - palemki wielkanocne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych podczas zajęć kwiatów z bibuły, świąteczne stroiki, ozdoby na wielkanocny stół, kartki okolicznościowe, koszyczki wielkanocne lub ozdabiają jajka.

            W zajęciach uczestniczyły nie tylko dzieci i wychowawczynie z placówek oświatowych z Krośniewic, ale także z zaprzyjaźnionych szkół z Ostrów, Łodzi i Imielna. Z uwagi na szerokie zainteresowanie warsztatami postanowiliśmy wyjść z zajęciami do dzieci poza obiekt Muzeum. Zajęcia odbyły się w Kutnie - dzieci poznały tradycje świąt i wykonały piękne palmy wielkanocne.

            Warto było poznać swą kulturę, tradycje i obyczaje, dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym z powyższe warsztaty w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borowskiego w Krośniewicach.

 

1b_343_226_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_2.jpgb_340_225_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_3.jpg

b_264_175_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_4.jpgb_282_188_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_5.jpgb_298_199_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_6.jpgb_279_186_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_7.jpgb_234_156_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_8.jpg