b_335_473_16777215_00_images_Wiejskieswietowanie.jpgPoza pracą, która zapewnia byt, dla różnych środowisk społecznych, także wiejskich,
ważne było i jest świętowanie. Ma ono dwojaki charakter: religijny, oficjalny – związany
ze świętami kościelnymi, bądźświecki, odnoszący się do życia codziennego, zabawowy
– indywidualny, zbiorowy, lokalny. Wspomniany wymiar ludzkiego życia wiąże się z obrzędowością
doroczną i rodzinną.
Twórcy ludowi – malarze i rzeźbiarze – sięgają do obydwu form świętowania.
W charakterystyczny dla siebie sposób przedstawiają zwyczaje i obrzędy atrakcyjne
z ich punktu widzenia. Dlatego z okresu Bożego Narodzenia najbardziej popularne są
grupy kolędnicze, z Wielkanocy– Niedziela Palmowa, śmigus-dyngus. Ponadto artyści
ludowi chętnie przywołują w swej twórczości nabożeństwa majowe– śpiewy i modlitwy
ku czci Matki Bożej odprawiane przy wiejskich kapliczkach, odpusty w lokalnych parafiach
oraz procesje Bożego Ciała. Na uwagę zasługują również realizacje przedstawiające
wspólnotowe święto plonów, czyli dożynki.
Spośród rodzinnych obrzędów ludowi twórcy upodobali sobie wesela, a także zabawy
towarzyszące różnym uroczystościom indywidualnym i zbiorowym.
Zwykle we wspomnianych realizacjach plastycznych dominują sceny grupowe, interesująco zakomponowane,
kolorowe i świadczące o przynależności regionalnej przedstawianych
osób, podkreślanej charakterystycznym strojem ludowym.
Oryginalna propozycja wystawiennicza niesie treści, które– miejmy nadzieję– spotkają
się z zainteresowaniem i dobrym przyjęciem przez odbiorców.

Tekst: Bożenna Magdalena Liberska-Marinow.

Wernisaż wystawy "Wiejskie Świętowanie" odbędzie się 9 Kwietnia 2016 roku o godzinie 18.