Niedziela 12 czerwca była dniem szczególnym w historii muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. To właśnie tego dnia odbyła się kolejna edycja corocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Jubileuszowa XV edycja święta ściągnęła do Krośniewic nie tylko sporą publikę wybitnych kolekcjonerów, ponieważ znalazło się także kilku amatorów sztuki kolekcjonerskiej. Nieoficjalnie obchody rozpoczęły się na Placu Wolności, gdzie jak co roku przygotowano małe stoiska dla sprzedawców antyków. Jarmark staroci ruszył o godzinie 9 rano. Chociaż mały w swoich rozmiarach przyciągnął on prawie wszystkich zebranych w budynku muzeum kolekcjonerów oraz wielu innych gości.

XV Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów oficjalnie rozpoczęło się o godzinie 10, przemówieniem dyrektora placówki Grzegorza Dębskiego. Następnie głos zabrała pani Jolanta Michniewska, kustosz nowej wystawy czasowej otwartej w budynku muzeum   

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach „Damą być”. Pani Jolanta opowiedziała

o początkach swojej pasji kolekcjonerskiej (którą dzieli wspólnie z mężem Markiem Laureatem nagrody Hetmana Polskich Kolekcjonerów im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

z roku 2015), po czym krótko omówiła przygotowaną razem z mężem wystawę, złożoną całkowicie z przedmiotów pochodzących z jej osobistej kolekcji. Po zakończonym przemówieniu państwo Michniewscy oprowadzili zebranych gości po wystawie opisując, każdy znajdujący się tam eksponat czasami wspominając rozmaite ciekawe anegdotki związane albo z wystawą albo z ich pasją kolekcjonerską.

            O godzinie 11:30 rozpoczęła się ceremonia wręczenia Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich, którymi jak co roku są pamiątkowy pierścień oraz dyplom. Zanim jednak rozpoczęto wręczanie Honorowych Nagród pan Grzegorz Dębski dyrektor muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przedstawił, krótką prezentację opisującą ostatnie piętnaście lat nagrody oraz planowaną z tej okazji publikację. Ceremonię prowadził sekretarz kapituły pan Bohdan Kowalczyk. Wręczenie nagrody poprzedzał odczyt biografii laureata w wykonaniu pana Bohdana Kowalczyka. Następnie nagrodzony otrzymywał pierścień Honorowej Nagrody od prezes Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich Hanny Matyldy Selwy. Dyplom Honorowej Nagrody wręczał Starosta Kutnowski pan Krzysztof Debich. W tym roku nagrodzono pięciu kolekcjonerów, a są to pan Jacek Jan Ziętek z Piotrkowa Trybunalskiego, pan Tomasz Aleksander Merstallinger z Krakowa, pan Zdzisław Jan Bereśniewicz z Olecka, pan Jacek Bronisław Budyn z Krakowa i pośmiertnie pan Marian Józef Bereska z Radomska.

            Po wręczeniu insygniów Honorowej Nagrody Hetmana Polskich Kolekcjonerów

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, rozpoczęła się kolejna część ceremonii w czasie, której rozdano nagrody, odznaczenia, dyplomy uznania dla innych wyróżnionych osób czy instytucji. Muzeum otrzymało dyplomy oraz odznaki kilku klubów kolekcjonerski między innymi z Siedlec czy Kielc. Następnie pan Bohdan Kowalczyk ogłosił przerwę na kawę i herbatę.

            Ostatnią częścią programu XV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów były cztery referaty przygotowane przez zaproszonych gości. Pierwszy zatytułowany „Uczeni i Kolekcjonerzy. Znaczenie spuścizn dla badań naukowych” przygotowany przez dyrektor Archiwum PAN w Warszawie panią doktor Hannę Krajewską, rozprawiał o wyjątkowości pracy kolekcjonera i w jaki sposób pokrywa się ona z pracą naukową archiwisty. Referat najlepiej podsumowują początkowe słowa pani doktor „Im ciekawsze życie tym ciekawsza spuścizna”.

            Drugi przedstawiony referat przygotowała pani doktor Agnieszka Kluczewska z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Zatytułowany „Kolekcjonerstwo-muzea-nauka” referat rozprawiał o początkach kolekcjonerstwa na świecie i w jaki sposób doprowadziło ono do powstania instytucji muzeum, a razem z nimi do udostępnienia wielu wspaniałych eksponatów zwykłym ludziom.

            Trzeci referat pana Sławomira Kordaczuka przedstawiał „20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Działalność edukacyjna i turystyczna”. Jak sama nazwa wskazuje prezentacja opisywała 20 lat istnienia Siedleckiego Klubu Kolekcjonera oraz wszystkie dokonania tegoż klubu w działach propagowania kolekcjonerstwa oraz turystyki regionalnej i krajowej.

            Czwarta prezentacja pana Jacka Cegielskiego zatytułowana „Hebrajskie książki z krotoszyńskiej drukarni Bar Leib Monascha”, przedstawiała nie tylko historię krotoszyńskiego drukarza ale także kolekcję oryginalnych książek z XIX wieku znajdujące się w posiadaniu pana Jerzego.

            Obchody XV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów zakończył pan Bohdan Kowalczyk razem z dyrektorem Grzegorzem Dębskim zapraszając wszystkich na drobny poczęstunek.

            Podsumowując 14 czerwca 2016 w czasie obchodów XV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonera muzeum odwiedziło ponad 120 osób.

1234678910111213141617192021222325262728293031323334