Malymi krokami zbliża się coroczne Święto Kolekcjonera. W tym wyjątkowym dniu 12 Czerwca nagrodzimy pamiątkowym Sygnetem kilku kolekcjonerów, którzy swoją pracą i pasją starają się propagować idee zbierania dawnych pamiątek naszych przodków aby mogły one przetrwać i cieszych oko kolejnych pokoleń.

Plakat XV OSK nowy mniejszy

 

Program XV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów

12 czerwca 2016 roku

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

10.00               Uroczyste otwarcie wystawy pt. ”Damą być…”, z kolekcji Jolanty i Marka

                       Michniewskich.

11.00                          Oficjalne otwarcie XV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów przez Grzegorza Dębskiego - Dyrektora Muzeum w Krośniewicach

11.10                           15 lat Święta Kolekcjonerów na podstawie Złotej Księgi Laureatów – prezentacja multimedialna.

11.30               Wręczenie Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich – prowadzenie uroczystości Bohdan Kowalczyk, sekretarz kapituły

12.30               Przerwa kawowa

13.00               Prezentacje multimedialne:

  • Uczeni i kolekcjonerzy. Znaczenie spuścizn dla badań naukowych.                           dr Hanna Krajewska Dyrektor Archiwum PAN w Warszawie
  • Kolekcjonerstwo – muzea – nauka, dr Agnieszka Kluczewska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,
  • 20 –lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Działalność edukacyjna i turystycznaSławomir Kordaczuk, Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach,
  • Hebrajskie książki z krotoszyńskiej drukarni Bar Leib Monascha, Jacek Cegielski

14.00                          Uroczysty obiad dla zaproszonych gości

XV Świętu Kolekcjonerów towarzyszyć będą

XV Targi „Na skrzyżowaniu” Skwer na pl. Wolności 1, Godz. 9.00-14.00

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!