Weekend z 17-ego na 18-ego września minął w naszym Muzeum pod znakiem Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 (EDD). EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków oraz dorobków kultury państw starego kontynentu. Tematyka tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Gdzie Duch spotyka się z przestrzenią” nawiązuje do aspektu duchowego zabytków materialnych i koncentruje się głównie na świątyniach, arcydziełach i pomnikach. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano na dwa weekendy września pierwszy termin od 10 do 11 września i drugi termin od 17 do 18 września. W naszym muzeum obchody święta kultury europejskiej miały miejsce w ostatni weekend (17-18). Na tą specjalną okazję przygotowano nową wystawę pod tytułem „Początki Chrześcijaństwa Na Ziemiach polskich w Starodrukach i Inkunabułach z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego”. Na wystawie znalazły się stare księgi, które w trakcie swojego życia zgromadził nasz patron Jerzy Dunin-Borkowski (rok publikacji książek to zakres od XIII do XIX wieku), kilkadzieśiąt eksponatów związanych z tematyką religijną średniowiecza i renesansu oraz kilka oryginalnych monet X i XI wieku.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotę 17-tego września o godzinie 12 w naszym Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Wernisaż rozpoczął się krótkim przemówieniem dyrektora placówki pana Grzegorza Dębskiego, który następnie zaprosił gości do zwiedzenia wystawy. W trakcie zwiedzania wystawy pan dyrektor pełnił rolę przewodnika, który mówił nie tylko o kolekcji ale także w jaki sposób powstawały dawne książki oraz jaką rolę pełniły w czasie ich publikacji. Na wernisaż przybyła nieliczna lecz bardzo oddana grupa osób, której chciałbym teraz podziękować za udział i wspólne otwarcie wystawyw szczególności pani prezes TPZK pani Bożenie Gajewskiej i Sławomirowi Kępistemu przewodniczącemu rady miasta Krośniewice i członkom rady muzealnej. Suma osób, która odwiedziała wystawę w dniu pierwszym wynosi 25.

         Drugi dzień Europejskich Dni Dziedzictwa miał miejsce w niedzielę 18 września. Muzeum organizowało tego dnia warsztaty z kaligrafii średniowiecznej i iluminatorstwa oraz z Introligatorstwa czyli tworzenia własnych książek. Warsztaty przyciągnęły skromną grupę 10 osób, jednak zajęcia (głównie z introligatorstwa) okazały się dla nich fajnym oraz bardzo ciekawym doświadczeniem. Zajęcia z kaligrafii średniowiecznej polegały na napisaniu ciągu liter za pomocą gęsiego pióra i atramentu, korzystając z wzorników napisanych czcionką charakterystyczną dla okresu średniowiecza w Polsce i Niemczech. Zabawa w Introligatora polegała na czymś bardziej skomplikowanym, dlatego cieszyła się większym zainteresowaniem. Na początku przygotowywano odpowiednią ilość kartek z jakich ma się składać robiona książka (w przypadku zajęć pamiętnik). Następnie wykonywano dziury w papierze aby związać wszystkie kartki ze sobą za pomocą nici. Okładki książki wykonano z dwóch tekturowych desek na które przyklejono skórzaną obwolutę. Ostatni etap wyrobu książki to przyciśnięcie książek odpowiednią prasą, aby klej złapał i utwardził książkę. Tutaj chcielibyśmy podziękować pani Ewie Jóźwiak pracownikowi Miejskiej Powiatowej Biblioteki w Kutnie naszej introligatorce, która prowadziła zajęcia Introligatorskie.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14