W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach szykuje się nowa wystawa, poświęcona żołnierzom Władysława Andersa z 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Konkretnie tematyka wystawy skupiać się będzie na pamiątkach po żołnierzach 2 Korpusu oraz ich pobycie na terenach Bliskiego Wschodu (Izrael, Jordania, Egipt). Zbiory,które będzie można podziwiać w naszym muzeum zostały przekazane ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie w roku 2015.

2korpus

Były one starannie zapakowane, a każde opakowanie- papierowe i metalowe pudełka po papierosach, opakowania serów, naczynia, szklana buteleczka- opatrzone było informacją o liczbie zawartych w nim przedmiotów. Zbiorom w dniu przekazania towarzyszył spis obiektów. Dzisiaj zbiór ten znajduję się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pierwszy raz zbiory zostały wystawione na widok publiczny w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi dnia 25 lipca 2016 roku. Wystawa w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, będzie dopiero drugą w historii kraju, w której będzie można oglądać eksponaty uzbierane przez żołnierzy 2 Korpusu WładysławaAndersa.

Dodatkowo chcielibyśmy zaprosić do zwiedzania wystawy "Początki Chrześcijaństwa na Ziemiach Polskich w Starodrukach i Inkunabułach z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego", na której można zobaczyć stare oryginalne księgi okresu średniowiecza, renesansu i XVIII wiecznej Polski. Wystawa ze względów konserwatorskich zostanie zamknięta 16 października, dlatego też zapraszamy już teraz do szybkiego jej zwiedzenia.