28 października 2016 roku w budynku Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego odbył się wernisaż wystawy "Skarby Żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych". Zaplanowany na godzinę 12 sprowadził pierwszych gości już o godzinie 11:30. Otwarcie wystawy poprzedziło przemówienie dyrektora placówki Grzegorza Dębskiego oraz 15 minutowa prezentacja Tomasza Janczewskiego dotycząca jego wizyty w Izraelu. Następnie rozpoczęto zwiedzanie nowej wystawy, która dopiero po raz drugi w swojej historii ujrzała światło dzienne. Znajdujące sie na wystawie eksponaty zostały przywiezione z Izraela na początku 2016 roku i do tej pory wystawiane były tylko w Muzeum Archeologiczno Etnograficznym w Łodzi. Wernisaż zakończył sie o godzinie 14 gromadząc około 120 osób, w tym Burmistrza Krośniewic Juliannę Barbarę Herman, przewodniczącego rady miejskiej Sławomira Kępistego, radnych Krośniewic, dyrektorów szkół im. Władysława Andersa panią Grażynę Sochacką (Szkoła Podstawowa w Nowem) i panią Elżbietę Matczak (Gimnazjum w Ostrowach), przedstawicieli muzeum mazowieckiego w Płocku, instruktora osiedlowej świetlicy "Andersówki" panią Jolantę Zagajewską, dyrektora gimznajum w Krośniewicach Waldemara Pietrzaka oraz nauczycieli pana Sobczaka, Szczygła, Górnika i Pęgowską-Zięba z klasami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15