10 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie została otwarta wystawa “Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety”. Ekspozycja miała na celu zaprezentowanie najładniejszych prac mistrza - przekrój jego portretowego oeuvre. Wśród 44 obiektów znalazł sie też portret Onufrego Kickiego, szambelana i koniuszego wielkiego koronnego oraz bliskiego przyjaciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Portret ten pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Dzieło powstało prawdopodobnie w l. 1795-98. Nasze muzeum znalazło się w elitarnym gronie m.in. polskich muzeów narodowych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, muzeów z Warszawy, które udostępniły obrazy Bacciarellego na wystawę w Zamku Królewskim. Portrety pochodzą rownież z kolekcji zagranicznych w Paryżu, Szkocji, a nawet ze słynnej Galerii Uffizi.

W uroczystej gali otwarcia brali udział przedstawiciele rodu Bacciarellich.

Wystawę można oglądać do dnia 9 września w salach Zamku Królewskiego.

20180607 182100

20180607 192809    20180607 192828