Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach ma zaszczyt zaprosić na wystawę czasową pt.: Telegramy patriotyczne" z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa,  udostępnioną przez pana Marka Sosenko , jednego z najznamienitszych polskich kolekcjonerów, Laureata Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego . Wernisaż wystawy miał miejsce podczas XVII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Telegramy patriotyczne można oglądać w krośniewickim
Muzeum do 14 sierpnia 2018 roku.

Telegramy patriotyczne media