W upalne, niedzielne przedpołudnie, 9 czerwca, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego już po raz osiemnasty gościło w swoich murach kolekcjonerów z całego kraju.

Kilka minut po 11.00 rozpoczęły się uroczystości otwarcia Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika i Burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman. Zaproszonych gości i tegorocznych laureatów powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski - Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Sławomir Kępisty – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach, Katarzyna Erdman – Burmistrz Krośniewic, radni Rady Powiatu Kutnowskiego, radni Rady Miejskiej w Krośniewicach, rodzina patrona muzeum, dyrektorzy muzeów, prezesi firm i instytucji. Gościli również znani kolekcjonerzy – dotychczasowi laureaci nagrody m.in.: Ryszard Janiak (obecny Hetman Polny Kolekcjonerów Polskich), Marek Sosenko z małżonką, Andrzej Wawrzyniak i wielu innych kolekcjonerów i klubów kolekcjonerskich. W pierwszej kolejności wręczono Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Tradycyjnie już prowadzący imprezę, sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk przedstawił biogramy tegorocznych Laureatów. Nagrody w postaci pierścienia i dyplomu oraz drobnych pamiątkowych gadżetów z Powiatu Kutnowskiego, Urzędu Miejskiego w Krośniewicach i muzeum otrzymali: Jacek Rutkowski (założyciel Muzeum Guzików w Łowiczu), Marian Sołobodowski (kolekcja pocztówek, wycinanek ludowych polskich i zagranicznych) i Waldemar Gujski (kolekcjoner, twórca muzeum ziemiańskiego we dworze w Gałkach)

Uroczystości dopelniła projekcja filmu: „Muzeum utracone przywraca pamięć. Królewski sen” przygotowanego przez m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Corocznie każdemu Świętu Kolekcjonera towarzyszy wernisaż wystawy kolekcjonerskiej. W tym roku wszyscy uczestnicy i goście mieli okazję obejrzenia dwóch wystaw pierwszej pt.: „40/40 - Nie niszczcie tego, co należało do ojców”, ze zbiorów własnych muzeum oraz drugiej „Guziki polskich dowódców”, ze zbiorów Muzeum Guzików w Łowiczu.

Warto wspomnieć że od godziny 9.00 do godziny 13.00 mieszkańcy Krośniewic oraz przybyli goście mieli możliwość obejrzenia oraz kupienia różnorodnych przedmiotów, które kolekcjonerzy wystawiali podczas tradycyjnych Targów kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu”.

Muzeum składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową i rzeczową wszystkim sponsorom wydarzenia, którymi byli: Rol-Głaz s.c w Głaznowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość” w Krośniewicach, EXPOM Sp. z o.o., Leiber Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, NZOZ Elmed w Krośniewicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach, Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp.J. Wydarzenie było również współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Kutnowskiego.

Jeszcze raz gratulujemy tegorocznym Laureatom i wszystkim dziekujemy za liczny udzial w spotkaniu.

IMG 9166

IMG 9167

IMG 9214

IMG 9216

IMG 9217