Nasze Muzeum w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymało dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Symbolicznego przyznania dotacji - czeku dokonał w Starostwie Powiatowym w Kutnie w miniony piątek, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Robert Baryła przy obecności członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Serdecznie dziękujemy.IMG 0513 Kopia