Przypominamy i zapraszamy Uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gmin Krośniewice, Dąbrowice, Nowe Ostrowy i Łanieta do wzięcia udziału w konkursie plastycznym p.t. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". Termin nadsyłania prac wyznaczony jest na dzien 3 września, a rozdanie nagród 11 września b.r. Informację o konkursie wraz z jego Regulaminem rozesłaliśmy w czerwcu do wspomnianych szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym w siedzibie naszego Muzeum.