W naszym Muzeum dnia 14 sierpnia b.r. została otwarta wystawa czasowa Dzielni i ofiarni. 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach. Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. Następnie głos zabrał prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorz Nodzak. Dalej komisarz wystawy Krzysztof Optołowicz scharakteryzował zgromadzone eksponaty i ich znaczenie w życiu i działalności strażackiej. Jako ostatnia głos zabrała burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, wyrażając swój szacunek dla służby naszych strażaków. Wernisaż wystawy otworzył symbolicznie daniem sygnału z syreny ręcznej z naszych zbiorów, naczelnik miejscowej jednostki strażackiej Ryszard Antczak.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również między innymi reprezentant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komisariatu Policji w Krośniewicach, prezesi oraz dyrektorzy instytucji, radni, sympatycy i osoby prywatne z naszej miejscowości.

Na niniejszej ekspozycji znajdują się obiekty będące własnością OSP w Krośniewicach, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego oraz pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach Panu Grzegorzowi Nodzakowi, Naczelnikowi Panu Ryszardowi Antczakowi oraz Druhom za życzliwość wobec naszego Muzeum i dobrą współpracę.

 

IMG 0550 Kopia

IMG 0555 Kopia