Tegoroczne wakacje nieubłaganie zbliżają się do końca. Wkrótce uczniowie usłyszą dźwięk dzwonka szkolnego. Dni są zdecydowanie krótsze niż na początku lata. Okres ten, zazwyczaj już bez upałów, warto jeszcze wykorzystać chociażby na zwiedzanie zabytków czy muzeów. Duża ilość dóbr kultury polskiej znajduje się w Warszawie, która nieprzerwanie od przełomu XVI i XVII w. jest stolicą naszej Ojczyzny.

Zachęcając Państwa do odwiedzin największego polskiego miasta, prezentujemy znajdujący na wystawie stałej naszego muzeum (Sala - Kolekcjonerskie Pasje), drzeworyt przedstawiający warszawską ulicę Krakowskie Przedmieście z widokiem na Plac Zamkowy. Jego autorem jest grafik i malarz Stanisław Łuckiewicz (1900-1989).

Rycina ta powstała wprawdzie w 1946 r., ale przedstawia widok przedwojennej Warszawy. Na pierwszym planie po prawej widzimy klasycystyczną fasadę kościoła św. Anny wraz z neorenesansową dzwonnicą. Nad dachem świątyni można dostrzec iglicę wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Do dzwonnicy przylega nie odbudowana po wojnie kamienica Camponiego. Za kolumną Zygmunta III Wazy została wyryta północno-zachodnia pierzeja Placu Zamkowego z również nie odtworzoną 5-piętrową kamienicą (pierwsza od lewej). Nad budynkami mieszkalnymi górują znajdujące się na ulicy Świętojańskiej kościoły. Z lewej strony ukazano renesansowo-barokowy kościół Matki Bożej Łaskawej wraz z dominującą nad Starym Miastem wieżą. Z prawej jest widoczna archikatedra św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą obok, częściowo przesłoniętą przez usytuowane po przeciwnej stronie ulicy kamienice. Należy zwrócić uwagę, że ta ostatnia świątynia miała wówczas formę neogotycką. Ze zniszczeń wojennych została odbudowana w pierwotnym stylu gotyckim.    IMG 1758

Warto dodać, że w kościele Matki Bożej Łaskawej, należącym niegdyś do zakonu pijarów, a obecnie jezuitów, ślubowali w 1906 r. rodzice Jerzego Dunin-Borkowskiego - Władysław i Zdzisława z Bacciarellich. Znajdujące się w Gabinecie Kolekcjonera zaproszenie na ich ślub prezentujemy poniżej. Natomiast w archikatedrze spoczywa ciało prapradziadów matki Założyciela naszego muzeum - malarza Marcello Bacciarellego i jego zony Fryderyki. IMG 20210818 093007