W dniu 17 listopada nasze muzeum, w ramach programu "Pora na Seniora II", współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno odwiedziła grupa podopiecznych  Stowarzyszenia Pomocy Laris. Goście zapoznali się z bogatą ekspozycją stałą oraz mieli możliwość obejrzenia dwóch wystaw czasowych poświęconych 75 rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach.

dps1 dps3 dps2

 Galeria zdjęć z wizyty semiorów.

 

Norman Davis w Kutnie

W dniu 6 listopada w Kutnowskim Domu Kultury, na zaproszenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie, gościł z wykładem znany brytyjsko-polski  historyk walijskiego pochodzenia Norman Davis. Podczas spotkania poświęconego głównie jego książce: „Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty” nie mogło zabraknąć pracowników Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. Warto dodać, że nasze muzeum udostępniło, na  dzień wykładu Normana Davisa, tablice z ekspozycji stałej poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi.

davies1 davies2 5a015b95d89eb osize933x0q70h605e9b

 

Po Koncercie Pieśni Patriotycznej, w dniu 26 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach przygotowanych przez Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Ilość zgłoszonych prac miło zaskoczyła organizatorów. Oddano 109 rysunków  oraz 10 prezentacji multimedialnych.

W konkursie plastycznym dla szkół podstawowych pt.: „Józef Piłsudski – moim bohaterem” nagrody otrzymali:

  W kategorii 1 klasy I-III

1 miejsce - Maja Kotlińska ze Szkoły Podstawowej    nr 1 w Krośniewicach

2 miejsce  - Filip Rożnowski ze  Szkoły Podstawowej  im. gen. Wł. Andersa  w Nowem

3 miejsce - Alicja Bartłomiejczak ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

Wyróżnienia: Wiktoria Walczewska (Szkoła Podstawowa  im. gen. Wł .Andersa w Nowem) oraz Wiktoria Frontczak, Oliwia Frontczak, Sandra Borzechowska, Marek Borkowski i Kacper Wosiak (wszyscy Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach)

W kategorii 2 klasy IV-VI

1 miejsce - Iga Chlebos ze Szkoły Podstawowej  im. M. Butler  w Ostrowach

2 miejsce  - Miłosz Moruzgała ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

3 miejsce - Mateusz Pietrzak z Katolickiej Szkoły Podstawowej  im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu

Wyróżnienia: Oliwia Feliniak i Julia Prądzyńska (Katolicka Szkoła Podstawowa  im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu) oraz   Mateusz Marciniak ,Hubert Szadkowski i Zuzanna Lewandowska (wszyscy SP nr 1 w Krośniewicach)

W kategorii 3 klasy VII

1 miejsce - Julia Rogowska ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

2 miejsce  - Justyna Ciesielska ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

3 miejsce - Nikola Wysocka ze  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

W konkursie dla młodzieży  na prezentację multimedialną pt: „Patriotyzm z wąsem” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

1 miejsce - Monika Zientarska z Gimnazjum im. gen.Wł. Andersa w Ostrowach

2 miejsce  - Zuzanna Rulewicz ze Szkoły Podstawowej  im. gen. Wł. Andersa w Nowem

3 miejsce - Marcin Matusiak ze  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

Oprócz uczniów nagrodzeni zostali także nauczyciele-opiekunowie. Za przygotowania do konkursu plastycznego podziękowania i upominki otrzymały panie: Katarzyna Miziołek, Maria Lewandowska, Małgorzata Stasiak, Magdalena Kacprowicz, Hanna Nowak, Katarzyna Pietrzak i  Romana Kłopska (Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach), Sławomira Woźniak i Grażyna Sobczyk (Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem), Agnieszka Rybnik (Szkoła Podstawowa im. M. Butler w Ostrowach) oraz Aleksandra Kołodziejska (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu)

W konkursie na prezentację : pani Agnieszka Rybnik (Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa  w Ostrowach), pani Aleksandra Antoniewicz  (Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa  w Nowem) oraz pan Tomasz Sobczak (Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach).

Konkurs nie odbył by się i nie miał tak pięknej oprawy bez hojności sponsorów którymi byli: Urząd Miejski w Krośniewicach, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość”, „Rol-Głaz” s.c. w Głaznowie, Pizzeria „Leśna” w Krośniewicach, Pizerria K-2 w Krośniewicach , Piekarnia w Krośniewicach Iwona i Cezary Jeziorscy, Lewiatan  Sklep spożywczy w Ostrowach, Artykuły Wielobranżowe i Księgarstwo – Elżbieta Antczak w Krośniewicach.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. Gorące podziękowania także kierowane są do wszystkich uczniów i opiekunów za przygotowanie prac  konkursowych.

aaa1 aaa2 aaa3

Galeria zdjęć prac konkursowych i wręczenia nagród

 

Koncert pieśni patriotycznych

Dnia 26 listopada br. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miał miejsce uroczysty koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Seniora „Młodzi Duchem” pod kierunkiem p. Janiny Arent. W programie mogliśmy wysłuchać m.in. takich utworów jak: Marsz, marsz Polonia; Czerwone maki na Monte Cassino; Rozszumiały się wierzby płaczące i wiele innych. Prezentowanym pieśniom przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Kutnowski, Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic, ks. proboszcz Tomasz Jackowski, prezesi przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół i instytucji oraz  sympatycy muzeum, a także młodzież szkolna wraz z rodzicami i opiekunami.

Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość próby swoich umiejętności wokalnych podczas wspólnego śpiewania najbardziej znanych pieśni.

A to kilka fotografii z koncertu

kon1 kon2  kon4

Galeria zdjęć z koncertu

W czwartek , 15 listopada  2017 roku Muzeum Jerzego Dunin Borkowskiego gościło uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach . Uczniowie klasy II o profilu humanistycznym , pod opieką p. Renaty Bulewicz-Garstki wzięli udział w lekcji muzealnej pt: „Czy w portfelu zawsze były złotówki?” - czyli słów kilka o numizmatyce

Podczas zajęć mieli okazję zapoznać się z zarysem historycznym pieniądza oraz poznać historią pieniądza w Polsce. Wykład z prezentacją multimedialną był poparty przykładami monet polskich pochodzących ze zbiorów krośniewickiego muzeum.  Uczniowie mieli także możliwość wykorzystać zdobytą wiedzą w praktyce, rozwiązując zadania w Sali Numizmatycznej, przygotowane dla nich przez pracowników muzeum.

pie1 pie2

 

Lekcja muzealna „Źródła historyczne i ich podział”

W czwartek , 12 października 2017 roku Muzeum Jerzego Dunin Borkowskiego gościło uczniów Zespołu Szkół w   Dąbrowicach. Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej pod opieką :p. Haliny Szaumkessel, p. Aleksandry Kołodziejskiej i p. Katarzyny Krygier brali  udział w lekcji muzealnej pt: „Źródła historyczne i ich podział”. Podczas zajęć mieli okazję zapoznać się z rodzajami źródeł historycznych obejrzeć z bliska wybrane eksponaty np.: dokumenty potwierdzające szlachectwo , monety , pieczęcie . Uczniowie mieli również możliwość poznać tajniki pracy muzealników a także pobawić się w  rozwiązywanie zadań dotyczących źródeł historycznych, przygotowanych przez pracowników muzeum.

 dąb1 dąb2 dąb3

 

 

10 października 2017 roku, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, odbył się wernisaż dwóch wystaw czasowych pt.: „Zagłada żydowskich miasteczek” autorstwa pracowników Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz "Żyli wśród nas - utracona mniejszość", autorstwa pracowników Muzeum, której komisarzem jest p. Piotr Bielicki. Wystawa powstała w oparciu o materiały z Muzeum Regionalnego w Kutnie, Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie oraz zbiory własne krośniewickiego Muzeum.

Obie wystawy miały za cel upamiętnienie 75. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach. Proces likwidacji getta zaczął się w marcu 1942 roku, by ostatecznie zakończyć się w dniu 15 października 1942 roku.

Lekcje muzealne z przedszkolakami -  „Kto Ty jesteś..? czyli o symbolach narodowych”

W dniach 9 -23 listopada odbył się cykl zajęć o tematyce patriotycznej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach.  Grupy cztero- , pięcio-  i sześciolatków wzięły udział w lekcji poświęconej symbolom narodowym pt .: „Kto Ty jesteś…?”. Najmłodsi mogli zapoznać się z historią i legendami związanymi z godłem oraz barwami  narodowymi. Poznali  wszystkie historyczne stolice Polski a także mieli okazję pochwalić się swoją znajomością tekstu hymnu państwowego podczas wspólnego śpiewania. 

kro2 kro1