W czwartek, 30 listopada  2017 roku Muzeum Jerzego Dunin Borkowskiego gościło uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Uczniowie klasy VII pod opieką: p. Małgorzaty Głębockiej brali udział w lekcji muzealnej pt: „Powstanie styczniowe i jego skutki”. Zajęcia te miały charakter podsumowujący: uczniowie utrwalili wiedzę dotycząca genezy, przebiegu i konsekwencji ostatniego wielkiego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Polaków w XIX wieku.

Wernisaż wystawy w krośniewickim Muzeum

29 listopada 2017 roku, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego,  odbył się wernisaż wystawy czasowej pt.: „Różne Barwy Niepodległości…”. Wystawa  powstała  w oparciu o materiały z Muzeum Regionalnego  w Kutnie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum w Łowiczu oraz zbiory własne krośniewickiego Muzeum.

Wystawa  upamiętnia kilka wydarzeń:  150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, 100. rocznicę utworzenia „Błękitnej Armii” oraz 225. rocznicę ustanowienia Orderu Virtuti Militari. Można na niej znaleźć wiele ciekawostek dotyczących Marszałka J.Piłsudskiego (jego urodziny przypadają 5 grudnia), elementy uzbrojenia „Błękitnej Armii”, osobiste pamiątki po gen. J. Hallerze oraz obejrzeć zmieniające się na przestrzeni dziejów najważniejsze polskie odznaczenie wojskowe. 

O godz. 13.00 , w salach muzeum, p.o. dyrektora p. Ksenia Stasiak powitała przybyłych gości, m.in.:, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Krośniewicach – p. Beatę Czerwińską, przedstawicieli radnych miejskich,   sympatyków muzeum i pasjonatów historii Krośniewic oraz młodzież  licealną z Zespołu Szkół nr 1  wraz z opiekunem: p. Renatą Bulewicz-Garstką. Krótkią informację dotyczącą wystawy przedstawił jej komisarz p. Adrian Kalinowski, który zaprosił także gości do obejrzenia bogatej ekspozycji.

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy, która będzie dostępna do 14 stycznia 2018 roku

Galeria zdjęć - Wernisaż wystawy w krośniewickim Muzeum

  z2  z4z3

W środę 22 listopada nasze muzeum odwiedziła grupa uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w lekcji muzealnej poświęconej symbolom narodowym. Podczas zajęć , oprócz wykładu z prezentacją uczniowie obejrzeli film edukacyjny , rozwiązywali zadania związane z symbolami narodowymi. Po lekcji młodzież z Zalesia została  oprowadzona  po stałej ekspozycji muzeum.

23 listopada zagościli u nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz z Odziałem Przedszkolnym w Jankowicach. Uczniowie klas IV-VI , pod opieką pana Bogusława Lewandowskiego mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze  wiadomości o symbolach narodowych podczas zajęć im poświęconym.

We wtorek,  28 listopada, sale muzeum zostały wypełnione przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Andersa w Nowem. Dwie grupy z klas I-III oraz klas IV-VI , wraz z opiekunkami , zwiedziły ekspozycję stałą oraz wzięły udział w lekcji muzealnej poświęconej symbolom narodowym

zalesie2 jan5 nowe1

W dniu 17 listopada nasze muzeum, w ramach programu "Pora na Seniora II", współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Kutno odwiedziła grupa podopiecznych  Stowarzyszenia Pomocy Laris. Goście zapoznali się z bogatą ekspozycją stałą oraz mieli możliwość obejrzenia dwóch wystaw czasowych poświęconych 75 rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach.

dps1 dps3 dps2

 Galeria zdjęć z wizyty semiorów.

 

Norman Davis w Kutnie

W dniu 6 listopada w Kutnowskim Domu Kultury, na zaproszenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie, gościł z wykładem znany brytyjsko-polski  historyk walijskiego pochodzenia Norman Davis. Podczas spotkania poświęconego głównie jego książce: „Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty” nie mogło zabraknąć pracowników Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. Warto dodać, że nasze muzeum udostępniło, na  dzień wykładu Normana Davisa, tablice z ekspozycji stałej poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi.

davies1 davies2 5a015b95d89eb osize933x0q70h605e9b

 

Po Koncercie Pieśni Patriotycznej, w dniu 26 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach przygotowanych przez Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Ilość zgłoszonych prac miło zaskoczyła organizatorów. Oddano 109 rysunków  oraz 10 prezentacji multimedialnych.

W konkursie plastycznym dla szkół podstawowych pt.: „Józef Piłsudski – moim bohaterem” nagrody otrzymali:

  W kategorii 1 klasy I-III

1 miejsce - Maja Kotlińska ze Szkoły Podstawowej    nr 1 w Krośniewicach

2 miejsce  - Filip Rożnowski ze  Szkoły Podstawowej  im. gen. Wł. Andersa  w Nowem

3 miejsce - Alicja Bartłomiejczak ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

Wyróżnienia: Wiktoria Walczewska (Szkoła Podstawowa  im. gen. Wł .Andersa w Nowem) oraz Wiktoria Frontczak, Oliwia Frontczak, Sandra Borzechowska, Marek Borkowski i Kacper Wosiak (wszyscy Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach)

W kategorii 2 klasy IV-VI

1 miejsce - Iga Chlebos ze Szkoły Podstawowej  im. M. Butler  w Ostrowach

2 miejsce  - Miłosz Moruzgała ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

3 miejsce - Mateusz Pietrzak z Katolickiej Szkoły Podstawowej  im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu

Wyróżnienia: Oliwia Feliniak i Julia Prądzyńska (Katolicka Szkoła Podstawowa  im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu) oraz   Mateusz Marciniak ,Hubert Szadkowski i Zuzanna Lewandowska (wszyscy SP nr 1 w Krośniewicach)

W kategorii 3 klasy VII

1 miejsce - Julia Rogowska ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

2 miejsce  - Justyna Ciesielska ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

3 miejsce - Nikola Wysocka ze  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

W konkursie dla młodzieży  na prezentację multimedialną pt: „Patriotyzm z wąsem” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

1 miejsce - Monika Zientarska z Gimnazjum im. gen.Wł. Andersa w Ostrowach

2 miejsce  - Zuzanna Rulewicz ze Szkoły Podstawowej  im. gen. Wł. Andersa w Nowem

3 miejsce - Marcin Matusiak ze  Szkoły Podstawowej  nr 1 w Krośniewicach

Oprócz uczniów nagrodzeni zostali także nauczyciele-opiekunowie. Za przygotowania do konkursu plastycznego podziękowania i upominki otrzymały panie: Katarzyna Miziołek, Maria Lewandowska, Małgorzata Stasiak, Magdalena Kacprowicz, Hanna Nowak, Katarzyna Pietrzak i  Romana Kłopska (Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach), Sławomira Woźniak i Grażyna Sobczyk (Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem), Agnieszka Rybnik (Szkoła Podstawowa im. M. Butler w Ostrowach) oraz Aleksandra Kołodziejska (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Zalesiu)

W konkursie na prezentację : pani Agnieszka Rybnik (Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa  w Ostrowach), pani Aleksandra Antoniewicz  (Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa  w Nowem) oraz pan Tomasz Sobczak (Szkoła Podstawowa  nr 1 w Krośniewicach).

Konkurs nie odbył by się i nie miał tak pięknej oprawy bez hojności sponsorów którymi byli: Urząd Miejski w Krośniewicach, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość”, „Rol-Głaz” s.c. w Głaznowie, Pizzeria „Leśna” w Krośniewicach, Pizerria K-2 w Krośniewicach , Piekarnia w Krośniewicach Iwona i Cezary Jeziorscy, Lewiatan  Sklep spożywczy w Ostrowach, Artykuły Wielobranżowe i Księgarstwo – Elżbieta Antczak w Krośniewicach.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. Gorące podziękowania także kierowane są do wszystkich uczniów i opiekunów za przygotowanie prac  konkursowych.

aaa1 aaa2 aaa3

Galeria zdjęć prac konkursowych i wręczenia nagród

 

Koncert pieśni patriotycznych

Dnia 26 listopada br. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miał miejsce uroczysty koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Seniora „Młodzi Duchem” pod kierunkiem p. Janiny Arent. W programie mogliśmy wysłuchać m.in. takich utworów jak: Marsz, marsz Polonia; Czerwone maki na Monte Cassino; Rozszumiały się wierzby płaczące i wiele innych. Prezentowanym pieśniom przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Kutnowski, Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic, ks. proboszcz Tomasz Jackowski, prezesi przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół i instytucji oraz  sympatycy muzeum, a także młodzież szkolna wraz z rodzicami i opiekunami.

Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość próby swoich umiejętności wokalnych podczas wspólnego śpiewania najbardziej znanych pieśni.

A to kilka fotografii z koncertu

kon1 kon2  kon4

Galeria zdjęć z koncertu

W czwartek , 15 listopada  2017 roku Muzeum Jerzego Dunin Borkowskiego gościło uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach . Uczniowie klasy II o profilu humanistycznym , pod opieką p. Renaty Bulewicz-Garstki wzięli udział w lekcji muzealnej pt: „Czy w portfelu zawsze były złotówki?” - czyli słów kilka o numizmatyce

Podczas zajęć mieli okazję zapoznać się z zarysem historycznym pieniądza oraz poznać historią pieniądza w Polsce. Wykład z prezentacją multimedialną był poparty przykładami monet polskich pochodzących ze zbiorów krośniewickiego muzeum.  Uczniowie mieli także możliwość wykorzystać zdobytą wiedzą w praktyce, rozwiązując zadania w Sali Numizmatycznej, przygotowane dla nich przez pracowników muzeum.

pie1 pie2