Najlepsze życzenia Wielkanocne, spełnienia wszelkich marzeń oraz dużo zdrowia życzą pracownicy oraz dyrekcja Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

zyczenia-wielkanocne

123

9 Kwietnia o godzinie 18:00 na terenie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbędzie się otwarcie nowej wystawy poświęconej "Wiejskiemu Świętowaniu".

Wernisaż otworzy dyrektor placówki pan Grzegorz Dębski, krótkim przemówieniem opisującym nową wystawę. W trakcie trwania wernisażu odbędą się także występy dwóch zespołów muzycznych grających muzykę folkową, a będą to Chór A'cappella i Kapela Krośniewiacy. Wystawa otwarta będzie do 5 czerwca 2016 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy juz w trakcie pierwszego dnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            W Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach zakończyły się warsztaty wielkanocne. Zajęcia podzielone były na dwie części: merytoryczną i praktyczną.

            W pierwszej dzieci przypominały sobie obrzędy religijne, tradycje ludowe i doszukują się różnic w obchodach świąt dawniej i dziś.

            Szczególną uwagę dzieci zwracają ciekawostki związane z palemką wielkanocną, koszyczkiem, świąteczne potrawy i Śmigus Dyngus. Uczestnicy pozyskiwali wiedzę o m. in. tradycyjnym tworzeniu palemek, ich magicznej mocy przyciągającej szczęście i zdrowie oraz chroniącej dom przed gromami w czasie burzy. Wiele uśmiechu wywołuje fakt, że poświeconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko okładano domowników i zwierzęta wypędzając wszystkie złe moce a przywołując szczęście i zdrowie. W części poświęconej na znaczenie i zawartość koszyczka dzieci brały czynny udział. Poznali symbolikę baranka, jajka, chrzanu, wędliny, soli i in. Zapoznali się z różnicami pomiędzy kraszanka a pisanką, jak również innymi tradycyjnymi i innowacyjnymi sposoby dekorowania wielkanocnych jaj. Dowiedzieli się o wyjątkowym znaczeniu kolorów i jak powinni przystroić wielkanocny stół by w ich rodzinnym domu panowała miłość, radość, nadzieja i bogactwo. Największe zdziwienie wywoływały przepowiednie wielkanocne związane - według staropolskich wierzeń - z wydaniem panny za mąż. Te i wiele innych informacji miało pozytywny wpływ na zwiększenie u dzieci poczucia odpowiedzialności za dobrobyt i szczęście w ich domu. Wielu z nich uznało, ze poprzez zdobytą wiedzę wprowadzi magię wielkanocnych świąt.

           W części warsztatowej uczestnicy wykonywali - w ramach wybranej propozycji z ofert - palemki wielkanocne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych podczas zajęć kwiatów z bibuły, świąteczne stroiki, ozdoby na wielkanocny stół, kartki okolicznościowe, koszyczki wielkanocne lub ozdabiają jajka.

            W zajęciach uczestniczyły nie tylko dzieci i wychowawczynie z placówek oświatowych z Krośniewic, ale także z zaprzyjaźnionych szkół z Ostrów, Łodzi i Imielna. Z uwagi na szerokie zainteresowanie warsztatami postanowiliśmy wyjść z zajęciami do dzieci poza obiekt Muzeum. Zajęcia odbyły się w Kutnie - dzieci poznały tradycje świąt i wykonały piękne palmy wielkanocne.

            Warto było poznać swą kulturę, tradycje i obyczaje, dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym z powyższe warsztaty w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borowskiego w Krośniewicach.

 

1b_343_226_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_2.jpgb_340_225_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_3.jpg

b_264_175_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_4.jpgb_282_188_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_5.jpgb_298_199_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_6.jpgb_279_186_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_7.jpgb_234_156_16777215_00_images_WarsztatyWielkanoc2016_8.jpg

b_335_473_16777215_00_images_Wiejskieswietowanie.jpgPoza pracą, która zapewnia byt, dla różnych środowisk społecznych, także wiejskich,
ważne było i jest świętowanie. Ma ono dwojaki charakter: religijny, oficjalny – związany
ze świętami kościelnymi, bądźświecki, odnoszący się do życia codziennego, zabawowy
– indywidualny, zbiorowy, lokalny. Wspomniany wymiar ludzkiego życia wiąże się z obrzędowością
doroczną i rodzinną.
Twórcy ludowi – malarze i rzeźbiarze – sięgają do obydwu form świętowania.
W charakterystyczny dla siebie sposób przedstawiają zwyczaje i obrzędy atrakcyjne
z ich punktu widzenia. Dlatego z okresu Bożego Narodzenia najbardziej popularne są
grupy kolędnicze, z Wielkanocy– Niedziela Palmowa, śmigus-dyngus. Ponadto artyści
ludowi chętnie przywołują w swej twórczości nabożeństwa majowe– śpiewy i modlitwy
ku czci Matki Bożej odprawiane przy wiejskich kapliczkach, odpusty w lokalnych parafiach
oraz procesje Bożego Ciała. Na uwagę zasługują również realizacje przedstawiające
wspólnotowe święto plonów, czyli dożynki.
Spośród rodzinnych obrzędów ludowi twórcy upodobali sobie wesela, a także zabawy
towarzyszące różnym uroczystościom indywidualnym i zbiorowym.
Zwykle we wspomnianych realizacjach plastycznych dominują sceny grupowe, interesująco zakomponowane,
kolorowe i świadczące o przynależności regionalnej przedstawianych
osób, podkreślanej charakterystycznym strojem ludowym.
Oryginalna propozycja wystawiennicza niesie treści, które– miejmy nadzieję– spotkają
się z zainteresowaniem i dobrym przyjęciem przez odbiorców.

Tekst: Bożenna Magdalena Liberska-Marinow.

Wernisaż wystawy "Wiejskie Świętowanie" odbędzie się 9 Kwietnia 2016 roku o godzinie 18. 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zorganizowało pod patronatem Powiatowego Życia Kutna w dniu 4 marca br. spotkanie autorskie z Krzysztofem Miklasem. W ten marcowy, piątkowy wieczór muzeum było świadkiem spotkania z nietuzinkowym gościem, znanym na całą Polskę z telewizji i radia -komentatorem spor. To za sprawą promowanej przez siebie ksiązki – debiutu literackiego zatytułowanego „Przewrotność losu”. Autor z wielkim zainteresowaniem opowiadał o książce osadzonej w realiach lat 60 tych XX w. o studenckiej miłości, która rozwijała się na łamach młodzieńczych listów, które niejednokrotnie były jedynym środkiem przekazu. Co dziś jest nie do pomyślenia. Nie jest to jedyna publikacja tego autora, gdyż swoją ponad 30 letnia przygodę z mikrofonem i przed kamerami telewizyjnymi opisał w książce, która nie tak dawno wyszła bo w 2012r. pt. „Dwie strony mikrofonu”.

Całość spotkania z niebywałym polotem i radością prowadził znany tym razem kutnowski komentator, prywatnie przyjaciel pana Krzysztofa, redaktor patrona honorowego wieczoru – Jerzy Papieski. Spotkanie zgromadziło elitę krośniewickich mieszkańców, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć i usłyszeć telewizyjnego komentatora, poznać ciekawych przeżyć i powodów, które sprawiają, że człowiek chce tworzyć, przelać na papier swoje, bądź zasłyszane wspomnienia. Co łatwo można było wywnioskować z zadawanych pytań z widowni oraz samych opowiadań autora. Niespodziankę zgromadzonym zrobił ks. Jan Dobrodziej, który autorowi powieści i dyrektorowi muzeum G. Dębskiemy wręczył osobiste pamiątki – platerowy kielich dla komentatora i cynowy dzbanuszek dla muzeum. Półtoragodzinne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były kupowane książki autora i oryginalne wpisy do książek.

 Miklas 1 miklas5  Miklas 4 miklas6 miklas7miklas8

W Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach od 15.02.2016 r.  do 19.02.2016 r. miały miejsce zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Pierwsze spotkanie poświęcone było tematyce legendarnych smoków orientalnych, wierzeniom „Potomków Smoka", a także kulturze Azji Wschodniej. Efektem zajęć warsztatowych były ręcznie wykonane chińskie smoki.

Dnia 16.02.2016 r. uczestnicy poznawali historię, tradycje i obyczaje Święta Zakochanych. W trakcie spotkania recytowano wiersze o tematyce miłosnej. Po wprowadzeniu merytorycznym dzieci stworzyły kartki walentynkowe metodą quillingu.

Podczas drugiej części spotkania - w oparciu o Akademię Pana Kleksa – poznano tajniki kleksografii. Część praktyczna polegała na tworzeniu kleksów, które przy wykorzystaniu wyobraźni autorów nabyły wartości sztuki i artystycznego piękna. Zaangażowanie dzieci wywołało dyskusję pełną twórczych wizji i udowadniania swoich autorskich racji.

W dniu 17.02.2016 r. oprócz dzieci - korzystających z oferty feryjnej w dniach poprzednich - Muzeum odwiedziła grupa 15 osób z Biblioteki Publicznej w Krośniewicach. Tematem przewodnim zajęć był „Świat bajek z dziadkowego projektora". Pierwsza część była podróżą w świat dawnych filmów animacyjnych. Na czas spotkania Muzeum przybrało atmosferę domowego kina. Podczas projekcji uczestnicy wcielili się w rolę lektorów i z zaangażowaniem czynnie w niej uczestniczyli. Osobą odpowiedzialną za tę część spotkania był Tomasz Janczewski. Potem nadszedł czas na warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy wcielili się w rolę twórców lalek i projektantów mody. Z drewnianych łyżek, wełny i tworzyw sztucznych powstały kukiełki w strojach stworzonych przez małych projektantów. Zajęcia prowadził dyrektor Muzeum - Grzegorz Dębski. Łącznie w zajęciach brało udział 30 osób.

Dnia 18.02.2016 r. uczestników pochłonęła praca nad tworzeniem oryginalnego obrazu metodą wielodruku. Dzieci poznały zasady sztuki Pop Art. Podczas części praktycznej uczestnicy wykorzystując zdobytą wiedzę - podczas części merytorycznej - tworzyli swój własny obraz - swoją własną wizję tego rodzaju sztuki.

W związku z zaangażowaniem uczestników i chęcią nauki poprzez zabawę zajęcia feryjne przedłużono do dnia 19.02.2016 r. Tego dnia uczestnicy zajęli się monotypią. Poznali na czym ona polega, jakie są jej charakterystyczne cechy i sami próbowali swych sił w tworzeniu - wspomnianą metodą - portretu kobiety w kapeluszu.

Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach poprzez tematy jakie przygotowano w ramach ferii skupiło swych stałych odbiorców i przyczyniło się do czynnie spędzonego czasu wolnego tutejszych dzieci. Wszystkie propozycje były podzielone na dwie części: merytoryczną i praktyczną. Efekty pracy uczestników były twórcze, pełne estetyki i głębi artystycznej. Na zakończenie uczestnikom wręczono prezenty – niespodzianki. Codziennie – z wyjątkiem dn. 17.02.2016 r. – w Muzeum gościło 15 uczestników zajęć.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg zajęć w dniach: 15.02.2016 r., 16.02.2016r., 18.02.2016 r. oraz 19.02.2016 r. była Emilia Tarka. Podczas spotkań fotoreporterem był Tomasz Janczewski.

Poczynania małych artystów i efekty ich pracy można obejrzeć w relacji fotograficznej poniżej.

Emilia Tarka

b_242_161_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_1.jpgb_243_161_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_2.jpgb_246_163_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_3.jpgb_246_164_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_4.jpgb_269_178_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_5.jpgb_271_179_16777215_00_images_Ferie_Zimowe_2016_6.jpg                                       

 

Dnia 1 marca 2016 roku obchodzono w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to polskie święto państwowe poświęcone pamięci "Żołnierzy Wyklętych", którzy należeli do Antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia, stawiającego opór sowietyzacji Polski za pomocą działań partyzanckich w latach 1944-1953. W roku 2001 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się walczyć z okupantem sowieckim. W 2009 roku rozmaite organizacje kombatanckie takie jak "Wolność i Niezawiłość", Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. W roku 2010 obecny prezydent Lech Kaczyński rozpoczął inicjatywę ustawodawczą, którą po jego śmierci podtrzymał Bronisław Komorowski. W rezultacie rok później, 3 lutego 2011 roku Sejm przegłosował ustawę głosem 406 posłów z 417 obecnych na sali. Data 1 marca nie jest przypadkowa, ponieważ 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim zgładzono siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawiłość". Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach dołączyło się do obchodów Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" poprzez wywieszenie flag państwowych.muzeumZW muzeumZW2

     W nadchodzącym miesiącu marcu Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbędą sie spotkania warsztatowe dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Tematyka warsztatów nawiązuje do zbliżających się już wielkimi krokami świąt Wielkanocnych. W trakcie trwania warsztatów młodzi rzemieślnicy i artyści plastyczni wykonywać będą rozmaite dekoracje, stroiki, kartki i koszyczki, z zastosowaniem różnych technik plastycznych (na przykład origami, quiling, malowanie). Zajęcia odbywać się będą w budynku Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach w dniach od 07-23 Marca w godzinach od 9 do 13. Na zajęcia serdecznie zapraszamy więcej informacji na plakacie.

WarsztatyWielakanoce2016