W dniu dzisiejszym, 15 maja, w godzinach od 17:00 do 21:00 miała miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów. Przybyli goście oprócz zwiedzenia wystawy czasowej pt."Współczesni powinni przywracać naszej pamieci tych, których nie ma", której finisaż odbył sie za zakończenie Nocy wraz z prezentacją multimedialną publikacji o historii Żydów Ziemi Kutnowskiej, mogli uczestniczyć w przygotowanych zabawach plastycznych. Dopełnieniem edukacyjnego charakteru przedsięwzięcia była prezentacja własnych zbiorów związana z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybranych prac mistrza M. Bacciarellego z okazji Jego urodzin.

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.

c.d.n.

IMG 20210515 165513 Kopia

 IMG 1606 Kopia

IMG 1618 Kopia

IMG 1623 Kopia

 W dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2021 r. mija 51. rocznica śmierci Generała Władysława Andersa.

Z tej okazji dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach - Ksenia Stasiak złożyła kwiaty pod tutejszym pomnikiem polskiego dowódcy i polityka, upamietniając tę rocznicę.

Już w najbliższą sobotę 15 maja odbędzie się w naszej instytucji kolejna edycja Nocy Muzeów. Oprócz tradycyjnego zwiedzania wystaw stałych oraz ekspozycji czasowej dot. krośniewickiej społeczności żydowskiej, przygotowaliśmy głównie dla młodych Uczestników warsztaty plastyczne i konkursy tematyczne z nagrodami.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja nasze muzeum jest ponownie udostepnione dla zwiedzających.

W bieżącym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Przyjmuje się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej z 1787 r. - spisaną ustawą zasadniczą. Została przyjęta decyzją obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie Sejmu, zwanego Czteroletnim bądź Wielkim. Jej mocą Rzeczpospolita stawała się monarchią dziedziczną, a nie – jak dotąd – elekcyjną. Zacieśniała związek Polski z Litwą, likwidując odrębność urzędów obu krajów. Znosiła zasadę liberum veto, według której każdy poseł miał prawo zerwania Sejmu i unieważnienia przyjętych na nim uchwał. Utrzymywała wprawdzie poddaństwo chłopów wobec szlachty, przy czym brała ich pod opiekę prawa. Jednak już w roku następnym Konstytucja została obalona przez spisek części magnatów, zwany konfederacją targowicką. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach będzie nieczynne dla zwiedzających do dnia 3 maja b.r.

Informujemy, że został przedłuzony termin zamknięcia muzeów do dnia 18 kwietnia br.

W chwili obecnej Kościół katolicki obchodzi przedostatni tydzień Wielkiego Postu - czasu pokuty poprzedzającego Święta Wielkanocne. Cechą charakterystyczną tego okresu jest szczególna pamięć o męce Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzi. Wyjątkową czcią otacza się wizerunek krzyża.

Z tej okazji chcemy Państwu przedstawić znajdujący się w sali "Pasje kolekcjonerskie" Krucyfiks. Został on wykonany w drewnie w nieznanym warsztacie, przypuszczalnie na przełomie XIX i XX w.