IMG 9314 Kopia

IMG 9297 Kopia

IMG 9294 Kopia

W dniu 8 września b.r. nasze Muzeum było organizatorem wykładu p.t. "Jesteśmy wolni… i co dalej?", który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wspólnego programu "Koalicje dla Niepodległej". Wygłosił go p. Piotr Bielicki. Dotyczył on budowy polskiej państwowości po 1918 r. Przybliżono w nim problem, jak doszło do faktu odzyskania niepodległości, kształtowania się granic II RP czy też problemu reform społeczno-gospodarczych. Prelegent był ubrany w polski mundur oficerski z czasów saskich. Prelekcja była uzupełniana prezentacją multimedialną archiwalnych zdjęć z okresu sprzed i po 1918 r. W dalszej części zabrała głos dyrektor Ksenia Stasiak, która zaprosiła na wernisaż wystawy czasowej "Krośniewice i okolice podczas II wojny światowej". Została ona przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum oraz zbiorów p. Adama Mikołajczyka. O wystawie opowiedział jej kurator dr Krzysztof Optołowicz. Na koniec zaś pracownicy oraz goście przy wspólnej herbacie dzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z okresem wojennym i powojennym.

Zapraszamy do udziału w ponizszych wydarzeniach "Koalicje dla Niepodległej".

stąd

Nasze Muzeum przyłączyło sie do projektu p.n. "Koalicje dla Niepodległej", przygotowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreakcji w Krośniewicach. Zyskał on dofinansowanie, dzięki czemu niebawem w Krośniewicach realizowany będzie projekt pod nazwą Stąd do przeszłości… – od wolności do okupacji. Zaplanowane wydarzenia odbędą się dzięki współpracy czterech podmiotów – Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach, Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Krośniewice oraz GCKSiR. Kwota dofinansowania wynosi 19. 765 zł, a całość projektu to koszt 23. 805 zł.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem będzie zaangażowanie miejscowej społeczności do aktywnego poznawania i wspólnotowego przeżywania wydarzeń z historii Polski i regionu. W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących wydarzeń:

I. Jesteśmy wolni... i co dalej? – wykład dotyczący budowania państwowości po 1918r. (8 września, godz. 16.00, Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa);

II. Wdzięk, szyk, szarm, styl... – koncert muzyczno- teatralny prezentujący kulturę II RP (14 września, godz. 18.00, Ośrodek Kultury OSPa – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa);

III. Mecz retro – piłka nożna sprzed lat; widowisko historyczne nawiązujące do meczu rozegranego w Krośniewicach w 1939r.;

IV. Był taki dzień... – 1 września 1939r. (widowisko historyczne);

V. Warsztaty wokalne i aktorskie – przygotowanie koncertu z elementami teatralnymi;

VI. Zakazane piosenki – koncert z elementami teatralnymi w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Do Biura Programu ,,Niepodległa” zgłoszono 335 wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Koalicje dla Niepodległej”. Z satysfakcją można odnotować, że krośniewicki wniosek znalazł się w trójce najlepszych. Zaplanowane wydarzenia wymagają zaangażowania wielu osób, toteż realizatorzy liczą na aktywność i współpracę mieszkańców, gdyż na pewno będzie to interesująca forma poznawania historii kraju i lokalnych wydarzeń z przeszłości, a także znakomita szansa, by lokalna społeczność mogła zintegrować się przy realizacji wspólnego celu.

logo gcksir przez

 

Logo Lo

logo muzeum

Polski Związek Emerytów logo

b_200_250_16777215_00_images_fot_3.jpg

b_200_250_16777215_00_images_fot_2.jpg

b_200_250_16777215_00_images_fot_1.jpg

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego włączyło się w lokalne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się w Krośniewicach dnia 1 września. Podczas sumy parafialnej nasz pracownik dr Krzysztof Optołowicz wygłosił referat p.t. "Krośniewice i okolice we wrześniu 1939 r." Omówiono w nim przygotowania do wojny, zmagania polskich i niemieckich eskadr lotniczych oraz zniszczenia z powodu bombardowań na naszym terenie. Po Mszy Świętej delegacja Muzeum składzie z dyrektor Ksenią Stasiak i wyżej wymienionym pracownikiem wzięła udział wraz z innymi reprezentacjami w przemarszu na miejscowy cmentarz i złożyła kwiaty na tutejszym grobie nieznanego żołnierza.  

 

 

Tradycyjnie już nasze Muzeum włączyło się w 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych w Polsce tym razem pod hasłem przewodnim "Polski splot". Ich celem jest integrowanie społeczeństw poszczególnych krajów europejskich wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku zapraszamy na wykład z prezentacją multimedialną p.t. "Jesteśmy wolni... i co dalej?", który będzie poświęcony długiemu i trudnemu procesowi scalania ziem polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę dnia 8 września 2019 r. o godzinie 16:00 w gmachu Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Wstęp wolny. 

plakat ogolnopolski a4 22019 web

 

Zapraszamy na XX edycję Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI, który zawita w pierwszą niedzielę sierpnia do Krośniewic. 4 sierpnia o godz. 19.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się koncert muzyki klasycznej pt.: Muzyczny salon Rajmunda Rembielińskiego.

Ze względu na to wydarzenie w dniu 04 sierpnia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego będzie otwarte w godz. 11.00 - 19.00.

Serdecznie zapraszamy!!!

We wtorek 02 lipca 2019 roku  odwiedziła nas młodzież ze Szkoły Podstawowej w Witoni wraz z opiekunkami: p.Ewą Zduńczyk, p.Bożeną Kuś i p.Mariką Gapińską.  W ramach półkolonii dzieci z klas I-V zwiedziły w naszym muzeum ekspozycję stałą, wystawą czasową 40/40, obejrzały film oraz wzięły udział w podchodach muzealnych czyli w grze pt.:" Co w muzeum piszczy?"Witonia 2019. 1Witonia 2019. 2Witonia 2019. 3Witonia 2019. 7

W upalne, niedzielne przedpołudnie, 9 czerwca, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego już po raz osiemnasty gościło w swoich murach kolekcjonerów z całego kraju.

Kilka minut po 11.00 rozpoczęły się uroczystości otwarcia Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika i Burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman. Zaproszonych gości i tegorocznych laureatów powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski - Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Sławomir Kępisty – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach, Katarzyna Erdman – Burmistrz Krośniewic, radni Rady Powiatu Kutnowskiego, radni Rady Miejskiej w Krośniewicach, rodzina patrona muzeum, dyrektorzy muzeów, prezesi firm i instytucji. Gościli również znani kolekcjonerzy – dotychczasowi laureaci nagrody m.in.: Ryszard Janiak (obecny Hetman Polny Kolekcjonerów Polskich), Marek Sosenko z małżonką, Andrzej Wawrzyniak i wielu innych kolekcjonerów i klubów kolekcjonerskich. W pierwszej kolejności wręczono Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Tradycyjnie już prowadzący imprezę, sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk przedstawił biogramy tegorocznych Laureatów. Nagrody w postaci pierścienia i dyplomu oraz drobnych pamiątkowych gadżetów z Powiatu Kutnowskiego, Urzędu Miejskiego w Krośniewicach i muzeum otrzymali: Jacek Rutkowski (założyciel Muzeum Guzików w Łowiczu), Marian Sołobodowski (kolekcja pocztówek, wycinanek ludowych polskich i zagranicznych) i Waldemar Gujski (kolekcjoner, twórca muzeum ziemiańskiego we dworze w Gałkach)

Uroczystości dopelniła projekcja filmu: „Muzeum utracone przywraca pamięć. Królewski sen” przygotowanego przez m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Corocznie każdemu Świętu Kolekcjonera towarzyszy wernisaż wystawy kolekcjonerskiej. W tym roku wszyscy uczestnicy i goście mieli okazję obejrzenia dwóch wystaw pierwszej pt.: „40/40 - Nie niszczcie tego, co należało do ojców”, ze zbiorów własnych muzeum oraz drugiej „Guziki polskich dowódców”, ze zbiorów Muzeum Guzików w Łowiczu.

Warto wspomnieć że od godziny 9.00 do godziny 13.00 mieszkańcy Krośniewic oraz przybyli goście mieli możliwość obejrzenia oraz kupienia różnorodnych przedmiotów, które kolekcjonerzy wystawiali podczas tradycyjnych Targów kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu”.

Muzeum składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową i rzeczową wszystkim sponsorom wydarzenia, którymi byli: Rol-Głaz s.c w Głaznowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość” w Krośniewicach, EXPOM Sp. z o.o., Leiber Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, NZOZ Elmed w Krośniewicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach, Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp.J. Wydarzenie było również współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Kutnowskiego.

Jeszcze raz gratulujemy tegorocznym Laureatom i wszystkim dziekujemy za liczny udzial w spotkaniu.

IMG 9166

IMG 9167

IMG 9214

IMG 9216

IMG 9217