SZANOWNI PAŃSTWO,

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną" nastąpi 17.04.2019r.

O terminie rozdania nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

 

wielkanoc1 www

Szanowni Państwo,
Ze względu na rosnące zainteresowanie wystawą czasową "40na40" została ona przedłużona do 12 maja 2019 roku. Wystawie towarzyszy katalog opisujący przedstawione zbiory, który jest dostępny w sklepiku muzealnym.

40 na 40 plakat wystawa A3 media

W pierwszym tygodniu kwietnia gościliśmy uczniów klas I i IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach na zajęciach warsztatowych ozdób wielkanocnych. Przedstawiciele klas starszych mieli możliwość przygotowania wspaniałych koszyczków zaś młodsze klasy wykonywały prostsze ozdoby do koszyczka a także ozdoby na stoły wielkanocne: kurczaczki i zajączki itp.warsztaty wielkanocne3 2019

warsztaty wielkanocne6 2019

warsztaty wielkanocne5 2019

warsztaty wielkanocne4 2019

warsztaty wielkanocne2 2019

warsztaty wielkanocne1 2019

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach informuje, że XVIII Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów odbędzie się 9 czerwca 2019 roku (niedziela).  Tradycyjnie planowane są także targi kolekcjonerskie "Na skrzyżowaniu".

UWAGA! UWAGA!
KONKURS WIELKANOCNY
Szanowni Państwo!
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach organizuje konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I-IV szkół podstawowych z Krośniewicach, Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego

                                    Regulamin konkursu plastycznego na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną

I. CELE KONKURSU

 

    -  popularyzacja tradycji wielkanocnych;

    -  rozbudzanie zainteresowań kulturą  i obyczajami ludowymi;

    -  rozwijanie zdolności plastycznych wśród dzieci;

II. TEMATYKA KONKURSU

       Konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

  1.  Organizator konkursu:

      -  Muzeum im.  Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

  1. Adresat konkursu:
  • przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach oraz oddziałów przedszkolnych z Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego;
  • uczniowie szkół podstawowych klas I-IV z gminy i miasta Krośniewice,  Dąbrowice, Ostrowy, Jankowice i Nowe.

       Podział na trzy kategorie wiekowe: 

            1 kategoria  - przedszkolaki

            2 kategoria  - uczniowie klasy I-II szkoły podstawowej

            3 kategoria – uczniowie klasy III – IV szkoły podstawowej

  1.  Zgłoszenia:

          -  prace  będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku (do godz.16.00) 

             w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Pl. Wolnośc 1, 99-340 Krośniewice;

          - prace można oddać osobiście lub przekazać za pośrednictwem nauczycieli plastyki, wychowawców lub opiekunów z danej placówki.

  1.  Sprawy techniczne:

            - technika wykonania pisanki dowolna;

            - pisanki mogą być wykonane z naturalnych wydmuszek lub z plastiku, styropianu oraz innego materiału;

            - oceniane będą tylko prace indywidualne (jeden autor- jedna praca);

            - każda osoba ma prawo wystawić jedną pracę;

            - prace powinny zawierać w podpisie: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, przedszkola  a także numer telefonu imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

  1.   Komisja Konkursowa:

            - oceną prac zajmie się Komisja Konkursowa złożona z pracowników muzeum;

            - Komisja oceniać będzie estetykę prac, stopień samodzielności i trudności;

            - decyzje Komisji w sprawie oceny prac mają charakter ostateczny;

            - wyniki obrad Komisji zostaną przekazane mailowo do przedszkoli i szkół  uczestniczących w konkursie.

  1.  Nagrody :

            - w każdej kategorii wiekowej będą przyznawane dyplomy oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca, ufundowane przez Tomasza Walczewskiego i Ewę Stolarczyk,

            - oficjalne rozdanie nagród odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 roku w salach Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

IV. TERMINARZ KONKURSU

 

             28 marca 2019 - ogłoszenie konkursu;

               1 kwietnia  2019- początek przyjmowania prac;

             12 kwietnia 2019 - ostateczny termin przyjmowania prac (do godz. 16.00);

             15 kwietnia 2019- ogłoszenie  wyników Komisji Konkursowej;

             17 kwietnia 2019 - oficjalne wręczenie nagród w Muzeum.

V. SPRAWY RÓŻNE

 

            - podczas rozdania nagród zostaną zaprezentowane wszystkie wyróżnione w konkursie  prace, które zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej do dnia 30 kwietnia  2019 roku;

            - wszystkie prace biorące udział w konkursie mogą pozostać w siedzibie organizatora  lub zostać odebrane przez autorów;

            - w przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z siedzibą Muzeum  (tel: 24 252 33 47);

            - w razie jakichkolwiek zmian w terminach organizator poinformuje zainteresowane  osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza wszystkich chętnych (w wieku 12 - 112 lat) na turniej strategicznej gry planszowej "303"

 

Dywizjon 303 media

Muzeum zyczenia 20181